Wiadomości

Komunikat

Komunikat dot. decyzji Komisji Europejskiej i wykonania rezerwy  w ramach osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

Interpretacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

Data opublikowania:

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Beneficjenci mają obowiązek utrzymania i monitorowania głównych wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu w okresie jego trwałości.

Data opublikowania:

Świętokrzyskie przyspiesza

Blisko 69% zakontraktowanych środków, ponad 1820 podpisanych umów na prawie 4 mld zł dofinansowania – to efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Plasuje to nasz region na 11 miejscu w kraju. To najlepszy od kilku miesięcy wynik.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w zakresie realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie dotyczących obowiązku dokonania i udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto oraz zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedury wyboru wykonawcy, należy  pamiętać, iż:

Data opublikowania:

Informacja o konkursie grantowym skierowanym do realizatorów projektów w ramach EFS

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w połowie bieżącego roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym będzie można otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie projektu krajowego, realizowanego w ramach POWER lub RPO, o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

Rozpoczęcie konsultacji społecznych

Informujemy, iż rozpoczęły się konsultacje społeczne pt. „Ocena wsparcia EFS na rzecz włączenia społecznego”.

Data opublikowania:

Ważne kwestie na PAIH Forum Biznesu

Ważne kwestie na PAIH Forum Biznesu
Ważne kwestie na PAIH Forum Biznesu

Udział delegacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w PAIH Forum Biznesu 2019

Data opublikowania:

Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego

Spotkanie z Bankiem Światowym
Spotkanie z Bankiem Światowym

O współpracy z Bankiem Światowym na temat zwrotnych instrumentów finansowych w nowej perspektywie unijnej rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się w poniedziałek, 14 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Strona 1 z 301

Przejdź do strony