Wiadomości

Marsjańskie pojazdy za miesiąc obejrzymy w Kielcach

Marsjańskie pojazdy za miesiąc obejrzymy w Kielcach
Marsjańskie pojazdy za miesiąc obejrzymy w Kielcach

Od 13 do 15 września w Kielcach, na terenie Politechniki Świętokrzyskiej, odbędą się organizowane po raz 5. European Rover Challenge – Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich. Województwo świętokrzyskie jest współorganizatorem zawodów, w których bierze udział 40 załóg kosmicznych pojazdów, oraz towarzyszącej im konferencji. Umowy o współorganizacji imprezy, z prezesem Europejskiej Fundacji Kosmicznej Łukaszem Wilczyńskim podpisali marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Beneficjenci mają obowiązek utrzymania i monitorowania głównych wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu w okresie jego trwałości.

Data opublikowania:

Świętokrzyskie przyspiesza

Blisko 69% zakontraktowanych środków, ponad 1820 podpisanych umów na prawie 4 mld zł dofinansowania – to efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Plasuje to nasz region na 11 miejscu w kraju. To najlepszy od kilku miesięcy wynik.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w zakresie realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie dotyczących obowiązku dokonania i udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości do 50 tys. PLN netto oraz zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedury wyboru wykonawcy, należy  pamiętać, iż:

Data opublikowania:

Informacja o konkursie grantowym skierowanym do realizatorów projektów w ramach EFS

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w połowie bieżącego roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym będzie można otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie projektu krajowego, realizowanego w ramach POWER lub RPO, o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

Sprawozdanie roczne z wdrażania RPOWŚ 2014-2020 za rok 2018 zatwierdzone przez KE

Na mocy artykułu 50 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 przekazała do Komisji Europejskiej Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za 2018 rok.

Data opublikowania:

Staszów inwestuje w sport. Środki z RPO dla gminy

Staszów inwestuje w sport. Środki z RPO dla gminy
Staszów inwestuje w sport. Środki z RPO dla gminy

Do końca 2020 roku dwa szkolne boiska w gminie Staszów zyskają nową infrastrukturę. Na ten cel gmina otrzymała prawie 500 tys. złotych wsparcia. Umowę na dofinansowanie modernizacji obiektów podpisał marszałek Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Mariusz Gosek. Gościem wydarzenia była Anna Krupka, wiceminister sportu i turystyki, poseł na Sejm RP.

Data opublikowania:

Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich w Kielcach

Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich w Kielcach
Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich w Kielcach

Marszałek Województwa - Andrzej Bętkowski 14 sierpnia br. podpisał umowę z  Europejską Fundacją Kosmiczną  na przygotowanie i organizację wydarzenia promocyjnego obejmującego Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich (European Rover Challenge) oraz Konferencję towarzyszącą ERC.  Przedsięwzięcie realizowane będzie w Kielcach na terenie Politechniki Świętokrzyskiej w dniach 13-15 września 2019 r.

Data opublikowania:

Strona 1 z 298

Przejdź do strony