Wiadomości

Dodatkowe 23 miliony na nowe oświetlenie uliczne

Dodatkowe 23 miliony na nowe oświetlenie uliczne
Dodatkowe 23 miliony na nowe oświetlenie uliczne

O blisko 23 mln złotych zwiększono alokację środków na realizację projektów, dotyczących modernizacji na energooszczędne oświetlenia ulic, placów i terenów publicznych w świętokrzyskich gminach. Pozwoli to wesprzeć dodatkowo 11 projektów – wszystkie, które do tej pory pozostawały na liście rezerwowej konkursu realizowanego w ramach rozdysponowywania środków z RPO. Uchwałę w tej sprawie podjął – podczas ostatniego w 2019 roku posiedzenia – Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Zakończony nabór projketów RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19

W dniu 18 grudnia 2019 roku zakończył się nabór projektów w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.07.03.00-IZ.00-26-282/19 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Działanie 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” – konkurs poświęcony wsparciu regionalnych podmiotów leczniczych, które realizują na rzecz osób dorosłych stacjonarne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej dedykowanej chorobom układu kostno-mięśniowego

 

Na konkurs wpłynęło  8 wniosków  na łączną kwotę 12 588 216,03 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  10 681 938,12 zł.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Data opublikowania:

Monitorowali RPO

Monitorowali RPO
Monitorowali RPO

Jaki na koniec 2019 r. jest stan wykorzystania unijnych pieniędzy w naszym regionie i na jakim etapie są negocjacje z Komisją Europejską – o tym między innymi rozmawiano podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, które odbyło się w piątek, 20 grudnia w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Data opublikowania:

BUDOWA UZDROWISKA W KAZIMIERZY WIELKIEJ CORAZ BLIŻEJ

Umowa z Kazimierzą Wielką z RPOWŚ
Umowa z Kazimierzą Wielką z RPOWŚ

Podpisano umowę na dofinansowanie budowy odkrytego basenu mineralnego w Kazimierzy Wielkiej. Unijna dotacja, w wysokości ponad 4,5 milionów złotych, umożliwi utworzenie uzdrowiska oraz rozwój turystyczny powiatu kazimierskiego.

Data opublikowania:

UNIJNE ŚRODKI NA TERMOMODERNIZACJĘ SZKÓŁ, ŚWIETLIC I OBIEKTÓW KULTURY

Podpisanie umów z RPOWŚ 20.12.2019
Podpisanie umów z RPOWŚ 20.12.2019

Ponad 10,5 miliona złotych unijnego dofinansowania trafiło do gmin: Wojciechowice, Fałków, Końskie oraz Moskorzew na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Dzięki dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa możliwa będzie termomodernizacja szkół, hali sportowych, świetlic wiejskich i obiektów kultury.

Data opublikowania:

Samorządy z unijnym wsparciem

Samorządy z unijnym wsparciem
Samorządy z unijnym wsparciem

Poprawa warunków leczenia małych pacjentów szpitali w Sandomierzu i Staszowie, termomodernizacja budynków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego  – kolejna pula finansowego wsparcia trafiła do świętokrzyskich samorządów.

Data opublikowania:

Umowy na działania proekologiczne

Umowy na działania proekologiczne
Umowy na działania proekologiczne

Czyste powietrze, czysta energia, czysty transport – to główne założenia dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego  udzielonych w poniedziałek, 16 grudnia świętokrzyskim samorządom.

Data opublikowania:

Dyskutowali o przyszłości Polski Wschodniej

Konferencja -Przyszłość Programu Polska Wschodnia w kontekście nowej perspektywy finansowej
Konferencja -Przyszłość Programu Polska Wschodnia w kontekście nowej perspektywy finansowej

O tym jak wykorzystać unijne fundusze dla rozwoju regionów Polski Wschodniej rozmawiano podczas konferencji, która odbyła się w czwartek, 12 grudnia. Jej gościem był Christopher Todd - dyrektor w Dyrekcji Generalnej  ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej. Zapowiedział on, że w nowej perspektywie UE regiony słabiej rozwinięte powinny otrzymać poważne wsparcie finansowe.

Data opublikowania:

Strona 3 z 310

Przejdź do strony