Wiadomości

Szkolenia dla beneficjentów

Szkolenia dla beneficjentów
Szkolenia dla beneficjentów

Ruszyły bezpłatne szkolenia dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Weźmie w nich udział ponad 300 osób.

Data opublikowania:

O Strategii na warsztatach

O Strategii na warsztatach
O Strategii na warsztatach

Ponad 150 osób reprezentujących różne środowiska uczestniczy w warsztatach grup roboczych do spraw opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+.

Data opublikowania:

Informacji dotyczącej przedłużenia oceny projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19 w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP RPOWŚ na lata 2014-2020

Informacja dla  beneficjentów, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr  RPSW.02.05.00-IZ.00-26-254/19
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania:

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych
Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów, dotyczących wspierania rodzin i rozwijania placówek opiekuńczych oraz świetlic środowiskowych

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty, dotyczące projektów przewidujących tworzenie i rozwijanie świetlic środowiskowych oraz placówek opiekuńczych, a także wsparcie rodzin przeżywających trudności wychowawcze. Spotkanie będzie poświęcone dwóm konkursom z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” RPOWŚ 2014-2020.    

Data opublikowania:

Rodzice wrócą na rynek pracy. Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane

Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane
Dofinansowanie na “projekty żłobkowe” przyznane

Ponad 4 mln zł unijnego dofinansowania trafi do gmin Morawica i Mirzec oraz do Sandomierza na tzw. „projekty żłobkowe”. Ze wsparcia skorzysta blisko 200 osób. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach umowy na realizację przedsięwzięć podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

Data opublikowania:

Kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+
Kolejny etap prac nad Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

Naukowcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji kultury i otoczenia biznesu dyskutowali w Kielcach nad przyszłością regionu świętokrzyskiego. Podsumowano wyniki diagnozy aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa. W konferencji wzięli udział przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, marszałek Andrzej Bętkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członek Zarządu Mariusz Gosek.

Data opublikowania:

Rozpoczęcie realizacji badania ewaluacyjnego pn.: „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020”

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w miesiącach październik – grudzień 2019 r. realizowane jest  badanie ewaluacyjne pn.: „Ocena instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPOWŚ 2014-2020. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy ECORYS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Data opublikowania:

Rozpoczęcie realizacji badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w okresie październik – grudzień 2019 r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”. Wykonawcą badania jest Openfield sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Data opublikowania:

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych

    Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej
    Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu na realizację projektów w ramach Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z niewykorzystaniem alokacji zaplanowanej na konkurs RPSW.08.03.06-IZ.00-26-249/19, pod koniec listopada br. zostanie ponownie ogłoszony konkurs dotyczący podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji ogólnej.

Data opublikowania:

Strona 7 z 310

Przejdź do strony