Wiadomości

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Osi 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych
Komunikat dotyczący ponownego ogłoszenia konkursu w ramach Poddziałania 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że w związku z niewykorzystaniem alokacji zaplanowanej na konkurs: RPSW.09.02.03-IZ.00-26-270/19, IOK podjęła decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru konkursowego w ramach Poddziałania 9.2.3 obejmującego wsparciem osoby z zaburzeniami psychicznymi i uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Data opublikowania:

Dla ochrony środowiska

Dla ochrony środowiska
Dla ochrony środowiska

Dwa kolejne projekty służące zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej i spadkowi emisji gazów cieplarnianych podpisano w czwartek, 31 października.  Unijne środki zostaną przekazane na prace termomodernizacyjne oraz wymianę oświetlenia ulicznego.

Data opublikowania:

Szanowny Przedsiębiorco!

Prowadzisz wymianę handlową z Wielką Brytanią?  Świadczysz usługi na rzecz podmiotów brytyjskich? Zamierzasz kontynuować je po brexicie?

Data opublikowania:

Unijne miliony na innowacje w przemyśle

Unijne miliony na innowacje w przemyśle
Unijne miliony na innowacje w przemyśle

Ponad 45 mln zł unijnego dofinansowania trafi do świętokrzyskich firm na przedsięwzięcia, których wspólnym mianownikiem jest innowacyjność i zwiększenie konkurencyjności. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w środę, 30 października.

Data opublikowania:

PONAD 3 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA NA KOLEJNE PROJEKTY, WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Umowy-Na-Projekty-Oszczędności-Energetycznej-Dofinansowane-Z-Rrpo-WŚ-5-4-1024x416[1]
Umowy-Na-Projekty-Oszczędności-Energetycznej-Dofinansowane-Z-Rrpo-WŚ-5-4-1024x416[1]

2 jednostki ochotniczej straży pożarnej z gminy Staszów, Działoszyce oraz placówki oświatowe z gminy Masłów otrzymają wsparcie finansowe z RPO WŚ w realizacji projektów termomodernizacyjnych i unowocześniających oświetlenie. Umowy z beneficjentami podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz wicemarszałek Renata Janik.

Data opublikowania:

Strona 8 z 310

Przejdź do strony