Wiadomości

Targi Hannover Messe 2020

W dniach 20 – 24 kwietnia 2020 r. odbędzie się najważniejsza światowa impreza z zakresu technologii dla przemysłu - targi Hannover Messe 2020.

Data opublikowania:

Blisko 500 osób skorzysta z kolejnych projektów edukacyjnych i prospołecznych.. Podpisano umowy na dofinansowanie 7 nowych zadań

Blisko 500 osób skorzysta z kolejnych projektów edukacyjnych i prospołecznych. Podpisano umowy na dofinansowanie 7 nowych zadań
Blisko 500 osób skorzysta z kolejnych projektów edukacyjnych i prospołecznych. Podpisano umowy na dofinansowanie 7 nowych zadań

Wicemarszałek Renata Janik i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.5.3 RPO „Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych”, Poddziałania 9.2.3 RPO „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych”, Poddziałania 8.3.1 RPO „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”, Podziałania 8.1.1 RPO „Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3”. Łączna wartość siedmiu projektów to ponad 7,5 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego to ponad 6,2 mln zł. Różnego rodzaju pomoc uzyska w sumie 468 osób z terenu całego województwa.

Data opublikowania:

RESINDUSTRY, czyli jak wykorzystać OZE

Wypracowanie dobrych praktyk w kierunku niezależności energetycznej sektora przemysłu Unii Europejskiej poprzez większy udział odnawialnych źródeł energii – to główny cel międzynarodowego projektu RESINDUSTRY, którego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest partnerem.

Data opublikowania:

Zapraszamy do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy

Zapraszamy do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy
Zapraszamy do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy

Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odpowiedzialny za realizację międzynarodowego projektu pn. RESINDUSTRY – Policies for Renewable Energy Sources in industry” (Polityka dotycząca efektywnego wykorzystania rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii w przemyśle), zaprasza zainteresowane podmioty do udziału w Regionalnej Grupie Interesariuszy, celem podjęcia współpracy zmierzającej do wprowadzenia ulepszeń w lokalnych politykach dotyczących zagadnień z obszaru wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie świętokrzyskim.  

Data opublikowania:

Strona 9 z 310

Przejdź do strony