Ogłoszenie naboru FESW.04.01-IZ.00-001/24 Infrastruktura drogowa - drogi wojewódzkie

Data opublikowania: 25 kwietnia 2024

Treści w zakładce "Poznaj program na lata 2021-2027" nie są już aktualizowane.
Aktualne informacje dotyczące Funduszy Europejskich dla Świętokrzyskiego 2021-2027 są dostępne pod adresem funduszeueswietokrzyskie.pl

Perspektywa 2021 - 2027

Nabór rozpoczął się i zakończy się

 

Instytucja Zarządzająca FEŚ 2021-2027 Departament Inwestycji i Rozwoju

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

ogłasza nabór nr FESW.04.01-IZ.00-001/24 w ramach Działania 4.1 Infrastruktura drogowa

Priorytetu 4 Fundusze Europejskie dla dostępności Świętokrzyskiego,

programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – typ projektów: Drogi wojewódzkie.

Nabór prowadzony jest w trybie niekonkurencyjnym.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę dróg wojewódzkich, obejmujące co najmniej jedno z poniższych zadań:

- budowę lub przebudowę dróg zapewniających niezbędne połączenia do TEN-T, a także zapewniających niezbędne połączenia do miejsc inwestycyjnych, centrów logistycznych oraz innych gałęzi zrównoważonego transportu (np. terminali intermodalnych, węzłów kolejowych);

- budowę lub przebudowę dróg wojewódzkich w celu umożliwienia wykonywania codziennych przewozów publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;

- budowę obwodnic (w ciągu dróg wojewódzkich) w celu eliminacji niedogodności wynikających z przebiegającego ruchu tranzytowego, przede wszystkim w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń;

Ponadto możliwy jest rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych jako element kompleksowych projektów oraz budowa infrastruktury ładowania/ tankowania samochodów zeroemisyjnych również jako element kompleksowych projektów.

Uprawnionym Wnioskodawcą do składania projektów w ramach naboru jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, w tym wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna – Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach dla inwestycji ujętych
w Regionalnym Planie Transportowym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030 zatwierdzonym stosowną uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
.

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 23 205 625,05 EUR, tj. 100 000 000,00 PLN zgodnie z obowiązującym w kwietniu 2024 r. kursem 1 EUR = 4,3093 PLN (do przeliczenia alokacji zastosowano miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE[1]).

Maksymalna wartość dofinansowania projektów - do wysokości alokacji przeznaczonej na nabór, tj. 100 000 000,00 PLN.

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia: 85% wydatków kwalifikowalnych.

W przypadku budowy/przebudowy powszechnie dostępnej infrastruktury ogólnospołecznej, która nie jest wykorzystywana komercyjnie (m.in. udostępnianie nieodpłatne drogi publicznej, bezpłatne parkingi) wsparcie udzielane bez pomocy publicznej.

Informacje o naborze:

Termin i forma składania wniosku

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów prowadzony jest w systemie teleinformatycznym CST2021 w aplikacji WOD2021 dostępnym na stronie https://wod.cst2021.gov.pl.

Nabór prowadzony będzie od dnia 30 kwietnia 2024 do dnia 31 lipca 2024 – dzień zamknięcia naboru poprzez utworzony w Centralnym systemie teleinformatycznym (CST2021) nabór nr FESW.04.01-IZ.00-001/24.

Kontakt

Informacje na temat naboru można uzyskać w Oddziale Projektów Energetycznych
i Transportowych w Departamencie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz pod numerami telefonów: 41 395 13 75; 41 395 13 76; 41 395 15 26; lub mailowo (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), podając w tytule wiadomości numer naboru podany w ogłoszeniu o naborze.

Dodatkowo informacji dotyczących prowadzonego naboru udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych:

  1. Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Kielcach – Aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce (parter budynku AQUA) (tel.: 41 395 15 21, 41 395 15 20, bezpłatna infolinia 800 800 440; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30, soboty nieczynne. Obsługuje powiaty: kielecki, włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, konecki, skarżyski, starachowicki oraz Miasto Kielce;
  2. Lokalnego Punktu Informacyjnego w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34 (w siedzibie Starostwa powiatowego, parter, pokój nr 15), 27-600 Sandomierz (tel.: 15 600 12 36, 15 600 12 37; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek: od 7:30 do 17:30, wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30, soboty nieczynne. Obsługuje powiaty: sandomierski, opatowski, staszowski, buski, ostrowiecki;
  3. Lokalnego Punktu Informacyjnego w Skarżysku-Kamiennej – Al. Piłsudskiego 36
    (I piętro galerii Panorama lok.2.8), 26-110 Skarżysko-Kamienna (tel: 41 222 12 54, 41 222 12 55; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), godziny pracy: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00, soboty nieczynne. Punkt świadczy usługi dotyczące programu fundusze europejskie dla świętokrzyskiego na lata 2021-2027, usługi są świadczone
    w taki sam sposób jak w pozostałych Punktach.

[1] https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en

 

Dokumenty do pobrania: