Projekt Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Data opublikowania: 15 kwietnia 2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamieściło na swojej stronie internetowej https://www.mir.gov.pl (w zakładce Fundusze Europejskie – Wytyczne – Wytyczne 2014-2020 – konsultacje) projekt Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zainteresowanych Beneficjentów prosimy o zapoznanie się projektem Wytycznych.