Świętokrzyskie przyspiesza

Data opublikowania: 9 sierpnia 2019

Blisko 69% zakontraktowanych środków, ponad 1820 podpisanych umów na prawie 4 mld zł dofinansowania – to efekty realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Plasuje to nasz region na 11 miejscu w kraju. To najlepszy od kilku miesięcy wynik.

Prowadzona na bieżąco analiza zaawansowania wdrażania programu pokazuje, że świętokrzyskie konsekwentnie poprawia swoje wyniki w tym obszarze. Zdecydowanie szybciej podpisywane są umowy z beneficjentami, szczególnie w obszarze edukacji i sportu. Systematycznie również zwiększają się płatności dla beneficjentów RPO WŚ. Zarząd Województwa liczy na to, że do końca bieżącego roku te wyniki jeszcze się poprawią. Problemem nadal są wysokie ceny przetargów i brak wykonawców inwestycji, co powoduje opóźnienie w realizacji wielu projektów. – Staramy się zachęcać samorządy, firmy i partnerów społecznych do bardziej skutecznego wydatkowania środków RPO i to przynosi dobre efekty – mówi Andrzej Bętkowski marszałek województwa świętokrzyskiego.

 

środki RPO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu z Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 opublikowanego przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)