Rozpoczęcie realizacji badania ewaluacyjnego pn.: „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”

Data opublikowania: 5 listopada 2019

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w okresie październik – grudzień 2019 r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja wdrażania polityk horyzontalnych w ramach RPOWŚ 2014-2020”. Wykonawcą badania jest Openfield sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

 Celem badania jest ocena wdrażania polityk horyzontalnych tj.:

  • Zasady partnerstwa
  • Zasady zrównoważonego rozwoju
  • Zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
  • Zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

Badanie obejmuje, obok analizy dokumentów, także metody interaktywne, tj. m.in. badania ankietowe oraz wywiady pogłębione z beneficjentami i uczestnikami projektów oraz  przedstawicielami instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWŚ 2014-2020.

Mając na uwadze znaczenie przedmiotowego badania w dalszym procesie wdrażania interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie i współpracę z Zespołem Badawczym, co będzie miało kluczowe znaczenie dla powodzenia badania i przydatności rekomendacji z niego wynikających.

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem. Ponadto, członkowie Zespołu Badawczego zobowiązani są do zachowania poufności danych uzyskiwanych w trakcie trwania badania oraz do gromadzenia informacji jedynie bezpośrednio związanych z celem ewaluacji. Dane przekazane przez Państwo w badaniu zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych wykluczających możliwość identyfikacji poszczególnych uczestników badania.

W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela P. Maciej Maj - kierownik Zespołu Badawczego  tel. (77) 555 91 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informacji o badaniu udziela P. Monika Jas z Departamentu Inwestycji i Rozwoju, tel. (41) 36 58 184, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju