Projekty społeczne RPO: trzeci miesiąc z rzędu na pierwszym miejscu w kraju!

Data opublikowania: 7 października 2020
Region świętokrzyski jest liderem w kraju pod względem wdrażania projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego.
Region świętokrzyski jest liderem w kraju pod względem wdrażania projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego.

W kolejnych trzech miesiącach - lipcu, sierpniu i wrześniu - województwo świętokrzyskie utrzymuje pozycję krajowego lidera we wdrażaniu „miękkiej” części Regionalnego Programu Operacyjnego. W projektach, skierowanych do mieszkańców regionu, „pracuje” już ponad 90 proc. z kwoty 1,7 mld zł, zarezerwowanej w RPO na edukację, zdrowie, sprawy socjalne oraz rynek pracy. 

  Liderem jesteśmy nie tylko pod względem dotychczasowego poziomu wykorzystania funduszy; również tempo, z jakim wdrażamy unijne projekty, stawia nas na czołowej pozycji w Polsce. Przez ostatnie 12 miesięcy (od 30 września 2019 r. do 30 września 2020 r.) poziom wykorzystania funduszy „miękkich” w regionie świętokrzyskim  wzrósł o blisko 27 punktów procentowych, podczas gdy średnia dla całego kraju wyniosła nieco ponad 18 punktów procentowych.      

- Nasza pozycja w krajowych rankingach to dowód na to, że jako region dysponujemy ogromnym  potencjałem do sprawnego wykorzystywania funduszy unijnych – mówi Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik, bezpośrednio nadzorująca wdrażanie części społecznej RPO.  – Warto w tym miejscu przypomnieć, że jeszcze dwa lata temu, czyli pod koniec 2018 r., zajmowaliśmy w krajowych rankingach przedostatnie, 15 miejsce. Konieczne były działania naprawcze. Z jednej strony przeprowadziliśmy reorganizację w Urzędzie Marszałkowskim oraz usprawniliśmy i przyspieszyliśmy procedury, związane z rozdzielaniem funduszy unijnych na cele społeczne. Równocześnie staraliśmy się wszelkimi sposobami wspierać autorów projektów: poprzez szkolenia, spotkania informacyjne, warsztaty dotyczące tworzenia wniosków o dofinansowanie, na indywidualnych konsultacjach kończąc. Jak widać, działania te przyniosły spektakularne efekty.

- Departament Wdrażania EFS UMWŚ przyjmuje obecnie wnioski o dofinansowanie w ramach konkursów dotyczących szkolnictwa zawodowego, edukacji przedszkolnej oraz profilaktyki nowotworów – informuje Dyrektor DW EFS, Katarzyna Kubicka. - Trwają również dwa specjalne konkursy na projekty dla mieszkańców Kielc i gmin ościennych: jeden z nich dotyczy profilaktyki chorób zawodowych, drugi zaś opieki medycznej dla seniorów i osób niesamodzielnych.

Do końca roku Departament planuje jeszcze ogłosić konkursy dotyczące tworzenia świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, a także opieki domowej dla osób starszych lub przewlekle chorych. Szczegółowe informacje nt. konkursów dostępne są na portalu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.  

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Region świętokrzyski jest liderem w kraju pod względem wdrażania projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego.
Region świętokrzyski jest liderem w kraju pod względem wdrażania projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego.
Region świętokrzyski jest liderem w kraju pod względem wdrażania projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego.
Region świętokrzyski jest liderem w kraju pod względem wdrażania projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego.