OTWARCIE NOWOCZESNEJ OCZYSZCZALNI W SĘDZISZOWIE

Data opublikowania: 23 listopada 2020
Marszałek-Andrzej-Bętkowski-burmistrz-Sędziszowa-Wacław-Szarek-i-wicewojewoda-świętokrzyski-Rafał-Nowak-symbolicznie-przecinają-wstęgę-1-230x130
Marszałek-Andrzej-Bętkowski-burmistrz-Sędziszowa-Wacław-Szarek-i-wicewojewoda-świętokrzyski-Rafał-Nowak-symbolicznie-przecinają-wstęgę-1-230x130

Nowa oczyszczalnia ścieków z procesem oczyszczania biologicznego oraz blisko 11 kilometrów kanalizacji sanitarnej – w Sędziszowie zakończono realizację projektu, współfinansowanego ze środków unijnych, który przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców, umożliwi prowadzenie nowoczesnej i ekologicznej gospodarki ściekowej oraz działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym.

To przyjazna dla środowiska, nowoczesna inwestycja, oddająca bardzo czyste ścieki. Po obróbce termicznej są one zamieniane na granulat wykorzystywany do spalania, lub w rolnictwie – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który uczestniczył w otwarciu nowo wybudowanych obiektów.

Z nowej inwestycji będzie korzystało  1 320  mieszkańców z terenu gminy Sędziszów (z miejscowości: Sędziszów, Szałas, Tarnawa) oraz gminy Słupia Jędrzejowska (z miejscowości: Słupia Jędrzejowska, Rawka, Wywła, Nowa Wieś). Ścieki dowożone pojazdami asenizacyjnymi będą przyjmowane przez hermetyczną stację zlewną ścieków, wyposażoną w ciąg zlewczo-pomiarowy oraz separację skratek, a następnie odprowadzane do zbiornika retencyjnego ścieków i – po uśrednieniu i odświeżeniu – dawkowane do reaktorów biologicznych.

Nowa oczyszczalnia z procesem oczyszczania biologicznego znajduje się na terenie dotychczasowej oczyszczalni.

W ramach przedsięwzięcia powstały:

budynek oczyszczalni ścieków (4 reaktory Sekwencyjne Reaktory Porcjowe w konstrukcji żelbetowej, 2 zbiorniki osadu, część mechaniczna, wiata do gromadzenia osadu),
budynek socjalno-techniczny,
zbiorniki retencyjne (ścieków z kanalizacji oraz ścieków dowożonych),
wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Mierzawy,
wylot wód opadowych i roztopowych do rowu przy wschodniej granicy terenu oczyszczalni,
biofiltr,
pompownia ścieków z komorą pomiarową.

Ponadto rozbudowana została infrastruktura komunikacyjna, przebudowane rurociągi międzyobiektowe, wykonane przyłącze wodociągowe. W ramach projektu wybudowano również 10,7 km kanalizacji sanitarnej. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano kanalizację grawitacyjno-tłoczną wraz z pompowniami.

Źródło: www.swietokrzyskie.pro

Galeria zdjęć

Marszałek-Andrzej-Bętkowski-dziekuję-za-zrealizowanie-inwestycji-która-przysłuży-się-mieszkańcowm-230x130
Marszałek-Andrzej-Bętkowski-burmistrz-Sędziszowa-Wacław-Szarek-i-wicewojewoda-świętokrzyski-Rafał-Nowak-symbolicznie-przecinają-wstęgę-1-230x130
OTWARCIE NOWOCZESNEJ OCZYSZCZALNI W SĘDZISZOWIE
Oczyszczalnia-i-sąsiadujące-z-nią-budynki-zdjęcie-z-lotu-ptaka-230x130
Wnętrze-oczyszczalni-230x130
Zdjęcie-z-lotu-ptaka-nowej-inwestycji-1024x683
Zwiedzanie-oczyszczalni-i-zastosowanych-w-niej-nowych-technologii-230x130