2021 – 2027: rozszerzamy perspektywę w pracach nad społeczną częścią unijnego wsparcia dla regionu

Data opublikowania: 29 lipca 2021
Spotkanie inaugurujące prace Grupy Roboczej ds. EFS+ w ramach przygotowań do perspektywy finansowej 2021 – 2027
Spotkanie inaugurujące prace Grupy Roboczej ds. EFS+ w ramach przygotowań do perspektywy finansowej 2021 – 2027

Ponad 60 osób uczestniczyło w spotkaniu on –line, inaugurującym prace Grupy Roboczej ds. EFS+, która będzie wspierała Urząd Marszałkowski w tworzeniu społecznej części programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. Wśród członków Grupy znajdują się przedstawiciele ministerstw, samorządów, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.

- Dzięki prowadzonym od dłuższego czasu działaniom Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ  oraz Wojewódzki Urząd Pracy przygotowały koncepcję „miękkiej”, społecznej części nowego programu regionalnego na lata 2021 – 2027, a teraz zapraszamy Państwa do dalszej pracy nad tymi planami - powiedziała Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik, otwierając pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. EFS+. – Liczymy na Państwa doświadczenie i ekspercką wiedzę w obszarach wsparcia EFS, a więc w sferach edukacji, zdrowia, spraw społecznych i rynku pracy. Jestem przekonana, że zarówno to pierwsze, jak i kolejne spotkania oraz dyskusje prowadzone w ramach Grupy przyniosą wymierne efekty, że wspólnie wypracujemy optymalny zakres wsparcia, jakim mieszkańcy naszego regionu będą objęci w nadchodzących latach dzięki Funduszom Europejskim.  

- W latach 2021-2027 możemy liczyć na ponad 351 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego, to więcej niż w perspektywie finansowej 2014 - 2020  - poinformowała Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ Katarzyna Kubicka. – Projekty społeczne, choć ich skala finansowa jest relatywnie mniejsza od projektów  - infrastrukturalnych, są zdecydowanie trudniejszymi przedsięwzięciami, zarówno na etapie planowania jak i realizacji. Ta sama zasada odnosi się do planowania programu na lata 2021 - 2027. Przygotowanie jego części społecznej wymagało przeprowadzenia wielowątkowych diagnoz potrzeb i problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy regionu oraz uwzględnienia aktualnych, niestety niekorzystnych trendów demograficznych. Jestem jednak dobrej myśli i mam do tego realne podstawy – w kończącej się perspektywie zagospodarowaliśmy praktycznie 100 % środków dostępnych na projekty społeczne, co pokazuje, że jako region mamy potencjał zarówno do planowania, jaki do realizacji kolejnych wyzwań. 

W trakcie spotkania przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS oraz WUP Kielce zaprezentowali członkom Grupy szczegóły planów na nową perspektywę. Dyskutowano zaś o wybranych zagadnieniach, dotyczących zakresu tematycznego oraz grup docelowych projektów edukacyjnych oraz ze sfery usług społecznych, opieki zdrowotnej i rynku pracy.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Galeria zdjęć

Spotkanie inaugurujące prace Grupy Roboczej ds. EFS+ w ramach przygotowań do perspektywy finansowej 2021 – 2027
Spotkanie inaugurujące prace Grupy Roboczej ds. EFS+ w ramach przygotowań do perspektywy finansowej 2021 – 2027