Ponad 56 mln dla beneficjentów

Data opublikowania: 29 lipca 2021
Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020
Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020

21 umów o ogólnej wartości 80 mln zł i ponad 56 mln zł unijnego dofinansowania – te liczby robią wrażenie! W czwartek, 29 lipca kolejne fundusze europejskie trafiły do beneficjentów z regionu świętokrzyskiego.

Choć Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 jest na finiszu i zakontraktowanych zostało już 93 proc. unijnych środków, to jednak dofinansowanie z funduszy europejskich wciąż trafia do kolejnych beneficjentów.

- Podpisujemy dziś umowy, których wartość opiewa na 80 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ponad 56 mln zł – mówił w czwartek marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, który wraz z wicemarszałkami – Renatą Janik i Markiem Bogusławskim parafowali 21 umów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W uroczystości, która odbyła się w Filharmonii Świętokrzyskiej, wziął również udział przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Pruś.

Umowy dotyczyły trzech obszarów – rewitalizacji, poprawy efektywności energetycznej oraz strategii niskoemisyjnej. Są to te obszary, które z jednej strony mają wpływ na poprawę jakości powietrza i są odpowiedzią na wyzwania współczesności, z drugiej zaś – zmieniają oblicza naszych miast i wsi, przekształcając tereny zdegradowane w przyjazną dla mieszkańców przestrzeń.

Umowa o największej wartości unijnego wsparcia (17,2 mln zł), którą podpisano w czwartek, to dofinansowanie projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim”. 19 umów dotyczy Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Ich efektem będzie termomodernizacja budynków komunalnych (m.in., szkół, świetlic wiejskich,  administracji samorządowej) i remiz OSP. Natomiast gmina Strawczyn, dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 4 mln zł z Działania 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich będzie mogła przeprowadzić  na obszarze 14 ha rewitalizację m.in. terenów poprzemysłowych.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020
Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020
Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020
Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020
Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020
Podpisanie umów w ramach RPOWŚ 2014-2020