Na Zamku Królewskim o nowym unijnym rozdaniu

Data opublikowania: 11 października 2021
Na Zamku Królewskim o nowym unijnym rozdaniu
Na Zamku Królewskim o nowym unijnym rozdaniu

Sandomierz to kolejny przystanek na mapie konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W poniedziałek, 11 października na Zamku Królewskim spotkali się przedstawiciele samorządów lokalnych, przedsiębiorcy i reprezentanci organizacji pozarządowych.

Jaką kwotą będzie dysponował region świętokrzyski w rozpoczynającej się perspektywie unijnej, na jakie zadania będzie można przeznaczyć funduszowe wsparcie i jakie są priorytety w tym zakresie na najbliższe lata – na te i na wiele innych pytań odpowiedzieli podczas poniedziałkowych konsultacji społecznych  Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Katarzyna Kubicka – dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Aleksandra Marcinkowska – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Jacek Sułek przypomniał, że w ramach programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego nasz region będzie dysponował kwotą 1 mld 403 mln euro, z czego ponad 1 mld euro zostanie przeznaczone na projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta część programu została podzielona na siedem priorytetów - Konkurencyjna gospodarka, Region przyjazny dla środowiska, Mobilność miejska, Dostępne świętokrzyskie, Świętokrzyskie dla mieszkańców, Wspólnota i przestrzeń, Pomoc techniczna. Główny nacisk zostanie położony na wsparciu przedsiębiorczości i innowacji oraz inwestycje przyjazne środowisku. Unijne fundusze mają również pomagać w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy oraz stwarzać warunki do współpracy przedsiębiorstw i nauki.

Pozostała kwota z programu regionalnego zostanie przeznaczona na realizację priorytetów Europejskiego Funduszu Społecznego+. – W centrum EFS+ są ludzie i ich potrzeby w zakresie edukacji, zdobywania wiedzy, rozwoju, zdrowia – podkreśliła Katarzyna Kubicka. Przed EFS+ stoją również takie wyzwania jak podniesieniu atrakcyjności świętokrzyskiego rynku pracy, a co za tym idzie – zahamowanie odpływu z naszego regionu młodych ludzi oraz wzmocnienie opieki nad osobami starszymi.

Poniedziałkowym konsultacjom w Sandomierzu towarzyszyła ożywiona dyskusja, goście spotkania dopytywali m.in. o możliwości realizacji projektów badawczo-rozwojowych, planowanych formach wsparcia dla przedsiębiorców, inwestycjach infrastrukturalnych, wsparciu placówek medycznych czy możliwościach realizacji programów profilaktycznych.

Najbliższe konsultacje projektu nowego programu regionalnego odbędą się we wtorek, 12 października w Staszowskim Ośrodku Kultury, następnego dnia w Busku Zdroju (Oranżeria Domu Zdrojowego), zaś w piątek, 15 października w Ostrowcu Świętokrzyskim (Hotel Red).Wszystkie spotkania konsultacyjne rozpoczynają się o godz. 10, można je śledzić również  za pośrednictwem platformy internetowej Webex: https://sejmik-kielce.webex.com/meet/konsultacje.

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju

Galeria zdjęć

Na Zamku Królewskim o nowym unijnym rozdaniu
Na Zamku Królewskim o nowym unijnym rozdaniu
Na Zamku Królewskim o nowym unijnym rozdaniu