Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

Jak zdobyć dofinansowanie na promowanie i przeprowadzenie badań w ramach profilaktyki raka jelita grubego? – zapraszamy na warsztaty dla autorów projektów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na warsztaty poświęcone tworzeniu projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie”. Poddziałanie to umożliwia sfinansowanie zarówno działań informacyjno - edukacyjnych, zachęcających do udział w badaniach, jak i samych badań profilaktycznych w kierunku eliminowania ryzyka lub wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów społecznych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów warsztatów, organizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z ogłoszonymi konkursami, umożliwiającymi finansowanie projektów ze sfery włączenia społecznego w ramach Działania 9.1  i Podziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020.