Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

KOMUNIKAT

Informujemy, że Departament Kontroli i Certyfikacji RPO - Oddział Kontroli EFRR oraz Oddział Kontroli EFS zmieniły swoją siedzibę i obecnie znajdują się pod adresem:
ul. Wincentego Witosa 86, 25-561 Kielce, tel. 41 277 13 19.

Unia Europejska pomaga!

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego, którzy chcą zawalczyć o nowe rynki zagraniczne.  Mogą się oni starać o wsparcie w ramach II rundy konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Internacjonalizacja MŚP”, która rusza 4 sierpnia. Środki pochodzą  z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Unijne projekty społeczne, edukacyjne i zdrowotne – wdrażamy je najszybciej w Polsce!

Ostatnie kilkanaście miesięcy to radykalne przyspieszenie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego, zwłaszcza w zakresie projektów, dotyczących spraw społecznych, zdrowia oraz edukacji. Poziom wykorzystania funduszy unijnych na te cele jeszcze na początku 2019 r. stawiał województwo świętokrzyskie na przedostatnim, 15. miejscu w kraju. W ciągu ubiegłego roku awansowaliśmy na 12. miejsce, a w pierwszej połowie tego roku na 4. miejsce. Pod względem tempa wdrażania Programu jesteśmy obecnie najlepszym polskim regionem.