Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

Miliony na „covidowe” pożyczki dla firm!

Spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury czy sfinansowanie wynagrodzeń pracowników – mikro, mali i średni przedsiębiorcy do końca roku mogą sięgać po pożyczki, które pozwolą im utrzymać się na rynku w dobie kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa. Na ten cel z Funduszy Unijnych zarezerwowano  231 mln zł!

!!! Aktualizacja Warunków naboru projektów nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20:

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (Instytucja Organizująca Nabór) informuje, że w dniu 8 października 2020 r. zostały zaktualizowane Warunki naboru projektów w trybie nadzwyczajnym nr RPSW.09.02.03-IZ.00-26-312/20.

Siódma pozycja w kraju. RPO na finiszu

Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września. Utrzymujemy dobrą pozycję i  nie zwalniamy tempa mimo pandemii koronawirusa, która stawia przed Regionalnym Programem Operacyjnym nowe wyzwania.