Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż zakończyliśmy ocenę wniosków złożonych w naborze nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-320/20.

Ogromne zainteresowanie przedsiębiorców pożyczkami

Przedsiębiorcy, których dotknął kryzys wywołany koronawirusem licznie sięgają  po pożyczki płynnościowe i inwestycyjno-obrotowe. Na ten cel w naszym regionie zarezerwowano 231 mln zł. Wnioski o taką formę wsparcia można składać do końca roku.

Będzie kolejny nabór na vouchery na usługi doradcze

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący aktywną działalność gospodarczą na terenie świętokrzyskiego, którzy zostali dotknięci skutkami pandemii COVID-19 i nadal, pomimo otwarcia gospodarki, ich sytuacja finansowa jest niestabilna, będą mogli się starać o dofinansowanie profesjonalnych usług doradczych.