Jak skorzystać z Funduszy Europejskich?

Najważniejsze informacje

Wiadomości

Ocean możliwości: projekty społeczne w programie „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”

160 mln euro na kompleksowy rozwój usług społecznych oraz poprawę kondycji zdrowotnej świętokrzyskich pracowników – to oferta nowego programu regionalnego na lata 2021-2027, z którą zapoznało się ponad 120 autorów projektów, reprezentujących instytucje, organizacje pozarządowe i firmy z Kielc oraz powiatu kieleckiego. Spotkanie, zorganizowane w Filharmonii Świętokrzyskiej przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ, było wstępem do planowanych na I kwartał przyszłego roku naborów projektów.     

Świątecznie w Domu Polski Wschodniej

Rola euroregionów w kształtowaniu polityki regionalnej, działania na rzecz mocniejszego powiązania Ukrainy z Unią Europejską oraz plany na 2023 r. – o tym rozmawiano podczas spotkania marszałków Polski Wschodniej, które odbyło się w czwartek, 1 grudnia w Brukseli.

Zespół Szkół Podstawowych nr 2 i Przedszkole w Zagnańsku z nowoczesnym sprzętem do nauki

Doposażenie placówek w nowoczesny sprzęt – pomoce dydaktyczne, narzędzia technologiczne i komunikacyjne oraz przeprowadzenie szkoleń  dla nauczycieli oraz uczniów to efekty unijnego projektu zrealizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. wspólnie z Zespołem Szkół Podstawowych nr 2 i Przedszkolem w Zagnańsku. W uroczystym zakończeniu projektu wzięli udział wicemarszałek Renata Janik, prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii prof. Paweł Łaski oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWŚ Elżbieta Korus.