Podjęcie uchwały w V trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 24 maja 2017

Ze względu na szczególnie pilną konieczność Członkowie Komitetu Monitorującego podjęli w V trybie obiegowym, uchwały w sprawie przyjęcia Ogólnych kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań/Poddziałań współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwałę uznaje się za przyjętą w trybie obiegowym, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w § 7 pkt. 8 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Załączone pliki: