XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 29 listopada 2017
Przemówienie Marka Szczepanika  - Zastępcy Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020
Przemówienie Marka Szczepanika  - Zastępcy Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020

W poniedziałek 27 listopada 2017 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie otworzył Pan Marszałek Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WŚ 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele poszczególnych Departamentów UM WŚ oraz Pan Grzegorz Ślusarczyk - Rzecznik Funduszy Europejskich.

W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy, będący członkami, zastępcami lub obserwatorami Komitetu Monitorującego.

Omówiono i przyjęto aktualizację kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Przemówienie Marka Szczepanika  - Zastępcy Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad
Przemówienie Aleksandry Marcinkowskiej - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ podczas referowania prezentacji nt. stanu wdrażania RPOWŚ
Członkowie komitetu podczas głosowania nad przyjęciem uchwał
Przemówienie Ireny Sochackiej - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad
Przemówienie Grzegorza Ślusarczyka - Rzecznika Funduszy Europejskich
Członkowie komitetu podczas głosowania nad przyjęciem uchwał

Załączone pliki: