XVIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 22 marca 2018
Pan Marek Szczepanik  - Zastępca Przewodniczącego KM RPO WŚ 2014-2020.
Pan Marek Szczepanik  - Zastępca Przewodniczącego KM RPO WŚ 2014-2020.

W środę 21 marca 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie otworzył Pan Marszałek Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WŚ 2014-2020. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele poszczególnych Departamentów UM WŚ oraz Pan Grzegorz Ślusarczyk - Rzecznik Funduszy Europejskich.

W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy, będący członkami, zastępcami lub obserwatorami Komitetu Monitorującego.

Omówiono i przyjęto aktualizację kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć

Pan Marek Szczepanik  - Zastępca Przewodniczącego KM RPO WŚ 2014-2020.
Pani Anna Lizis – Wojewódzki Urząd Pracy, Pan Mieczysław Pastuszko – Urząd Miasta Kielce
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad.
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad.
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad.
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad.
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad.
Członkowie Komitetu Monitorującego podczas obrad.

Załączone pliki: