XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 25 maja 2018
XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W czwartek 24 maja 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził Pan Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Zastępca Przewodniczącego KM RPOWŚ 2014-2020. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Programem, a także przedstawiciele gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy. Gościem specjalnym była Pani Anna Modzelewska, przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Komitet Monitorujący przyjął sprawozdanie z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 za rok 2017, który przedstawił Pan Tomasz Janusz – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.

Uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentowali: Pani Irena Sochacka, Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Mieczysław Pastuszko, Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce oraz Pani Anna Lizis, reprezentująca Wojewódzki Urząd Pracy.

Podczas posiedzenia omówiono i przyjęto aktualizację kryteriów wyboru projektów dla działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŚ 2014-2020:

  • Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe).
  • Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty pozakonkursowe).
  • Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe w formule projektów terytorialnych).
  • Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe w formule projektów tematycznych – placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe).
  • Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty pozakonkursowe).
  • Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy).
  • Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – dotacje.

Ponadto, podczas posiedzenia przedstawiono i zatwierdzono zmiany Regulaminu Komitetu Monitorującego. Spotkanie podsumował i zakończył Pan Marek Szczepanik – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WŚ 2014-2020.

Galeria zdjęć

XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załączone pliki: