XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 22 lutego 2019
XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

W środę 20 lutego 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenie prowadził Pan Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. W obradach Komitetu udział wzięli: Pani Renata Janik - Wicemarszałek, Pan Mariusz Gosek – Członek Zarządu oraz Pan Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Instytucji Zarządzającej Programem, a także przedstawiciele strony rządowej, gmin, powiatów, pracodawców, partnerzy społeczni i gospodarczy. Gościem posiedzenia była również Pani Katarzyna Szumielewicz z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

Podczas obrad przegłosowaliśmy uchwały, które zmieniają szczegółowe kryteria wyboru projektów w Działaniu 2.5 dotyczącym wsparcia inwestycyjnego małych, średnich przedsiębiorstw. Tak jak wcześniej założyliśmy, regulacje te umożliwią mniejszym firmom na skorzystanie ze środków unijnych – poinformował marszałek Andrzej Bętkowski.

Uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania RPOWŚ 2014-2020, który zaprezentowali: Pan Przemysław Janiszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWŚ, Pan Artur Potaczała z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, Pan Mieczysław Pastuszko – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce, Pan Arkadiusz Piecyk - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Pani Dorota Szymkiewicz – Dyrektor Biura Certyfikacji UMWŚ.

W tematyce obrad uwzględniono też działania na rynku pracy realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, który zgłosił projekt uchwały w sprawie aktualizacji kryteriów dostępu w poddziałaniu 10.2.1 odnoszącym się do wsparcia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.

Galeria zdjęć

XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

Załączone pliki: