Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach
Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.

W ramach projektu zaplanowano modernizację głównych alejek i chodników, budowę tarasu widokowego, oczek wodnych, ścieżki żelaza biegnącej przez teren parku, zjeżdżalni, montaż ławek, leżaków, hamaków, stołów do gier, stojaków rowerowych. Powstanie także przestrzeń dla psów, rzeźba Stefana Żeromskiego (który jest patronem tego miejsca), mini amfiteatr, zrekonstruowane zostanie wejścia do szybu oraz wykonane oświetlenie, pojawią się również punkty sieci Wi-Fi. Projekt przewiduje także odtworzenie układu komunikacyjnego dla ruchu pieszego i rowerowego.

Powstały na przełomie lat 50. i 60. kompleks leśny o powierzchni 8 ha, leżący w centrum miasta na skarpie doliny rzeki Kamiennej, zyska nowy blask.

Bardzo ważnym elementem projektu jest zagospodarowanie zbiorowiska roślinnego parku - obszar ten cechuje bowiem duża różnorodność drzew i krzewów oraz pomniki przyrody – okazałe dęby, można tu podziwiać również wychodnie skalne i cieki wodne.

Dzięki wsparciu powstają przyjazne dla mieszkańców przestrzenie rekreacyjne, w których mogą oni aktywnie wypoczywać.

 

Beneficjenta:  GMINA STARACHOWICE

Wartość projektu: 4 543 124,14 zł
 
Dofinansowanie z UE: 1 626 092,91 zł

 

Galeria zdjęć

Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach
Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach_1
Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach_3
Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach_5
Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach_6
Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach_7
Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach_8
Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach_9