Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Końskich „Dofinansowania dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w 2019 r.”

Data opublikowania: 5 czerwca 2019
Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Końskich „Dofinansowania dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w 2019 r.”
Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Końskich „Dofinansowania dla przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w 2019 r.”

Serdecznie zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców na spotkanie organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, które  poświęcone będzie m.in  Działaniu 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy:

  • posiadają wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego;
  • prowadzą działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły, generują przychody oraz wykazują zatrudnienie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia rozpoczęcia naboru;
  • dotychczas nie otrzymali dofinansowania w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz nie są i nie były powiązane w okresie od 29.04.2018r. z podmiotami, które otrzymały dofinansowanie w ramach Działania 2.5 RPOWŚ na lata 2014-2020.

  • 28.06.2019r w Miejsko Gminnym Domu Kultury w Końskich , ul. Mieszka I nr 4 godz. 11.00 – 14.00
    (zapisy pod nr tel. 800 800 440 lub 41 340 30 25 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich tel. 41 372 32 49)


Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

Załączone pliki: