Aktualizacja Planu Ewaluacji RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 3 października 2019

IZ RPOWŚ informuje, iż w dniu 30 września 2019 roku Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 220/2019 zatwierdził aktualizację Planu Ewaluacji RPOWŚ na lata 2014-2020.

Aktualna wersja Planu Ewaluacji dostępna jest tutaj