Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory przejdź do Harmonogram naborów wniosków.

Przed przystąpieniem do naborów dowiedz się co musisz wiedzieć, żeby prawidłowo zrealizować projekt.

 

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-174/18 w ramach Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych

8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Nabór zakończył się

  • Data opublikowania: 28 lutego 2018

Ogłoszenie konkursu nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-173/18 w ramach poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego

Nabór zakończył się

  • Data opublikowania: 28 lutego 2018

Strona 10 z 26

Przejdź do strony