Umowy na projekty z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej

Data opublikowania: 13 marca 2017
Uroczyste podpisanie umów
Uroczyste podpisanie umów

W Fundacji Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" w Jędrzejowie uroczyście podpisano umowy na dofinansowanie 9 projektów o łącznej wartości blisko 9,2 mln zł w ramach Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie" RPOWŚ 2014-2020. W wydarzeniu uczestniczył Piotr Żołądek członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz zastępcy dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: Małgorzata Muzoł i Adam Żebrowski.

- W nazwach organizacji zgłoszonych do konkursu pojawiają się słowa przyjaźń, nadzieja, współpraca – wiemy, że nie są to puste słowa. Podczas swojej działalności pokazujecie, jak przy dobrej współpracy można budować lepszą przyszłość dla nas i kolejnych pokoleń. Udaje nam się w województwie świętokrzyskim przez działania organizacji pozarządowych i samorządów tworzyć miejsca do dobrego życia każdego człowieka  – zaznaczyła podczas spotkania Małgorzata Muzoł, zastępca dyrektora  Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa podkreślił, że zadaniem samorządu województwa świętokrzyskiego jest pozyskiwanie środków finansowych, by beneficjenci mogli zrealizować te zadania. Zwracając się do zgromadzonych przedstawicieli organizacji i samorządów dodał - Państwo chcecie się mierzyć z tymi trudnymi problemami, zapisami oraz ciężką sytuacją społeczną i ekonomiczną. Macie sposób i wewnętrzną  motywację, by budować nowy produkt - powiedział.

Zawarte w ramach Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie" umowy to efekt konkursu ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ w sierpniu 2016 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosiła 9,8 mln zł. W ramach działania można realizować projekty przewidujące kompleksową i zindywidualizowaną aktywizację społeczno-zawodową uczestników, w tym:
• kursy, szkolenia i inne zajęcia podnoszące kwalifikacje i kompetencje zawodowe;
• aktywizację zawodową poprzez staże, subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami oraz działania wspierające, w tym poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trenera pracy;
• reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej;
• terapię oraz poradnictwo indywidualne i grupowe (w tym psychologiczne i psychospołeczne) wspierające umiejętności społeczne i zawodowe;
• wsparcie środowiskowe na rzecz integracji zawodowej i społecznej (m.in. działania związane z animacją lokalną, streetworkingiem, coachingiem, treningiem pracy) z uwzględnieniem wolontariatu.

W ramach Działania 9.1 „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie" RPOWŚ 2014-2020 zakwalifikował się m.in. projekt „Aktywni na rynku pracy" Fundacji Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei".

- Celem projektu jest nabycie umiejętności zawodowych oraz integracja społeczno-zawodowa 100 mieszkańców powiatu jędrzejowskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zdobycie zatrudnienia przez min. 30 osób – tłumaczył prezes Fundacji Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" Dariusz Lisowski.www.wrota-swietokrzyskie.pl

Galeria zdjęć

Uroczyste podpisanie umów
Uroczyste podpisanie umów
Uroczyste podpisanie umów
Uroczyste podpisanie umów
Uroczyste podpisanie umów
Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa
Małgorzata Muzoł, zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Spotkanie w Fundacji Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei w Jędrzejowie
Spotkanie w Fundacji Miśka Zdziśka Błękitny Promyk Nadziei w Jędrzejowie
Dariusz Lisowski, prezes Fundacji Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei"