Pierwsze, wspólne spotkanie Komitetu Sterującego i Rady Programowej ZIT KOF w 2017 r.

Data opublikowania: 13 marca 2017
Spotkanie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Spotkanie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

W dniu 9 marca, odbyło się pierwsze w roku 2017, wspólne spotkanie robocze Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

W trakcie spotkania omówiono stan realizacji instrumentu ZIT na terenie KOF oraz plany jego realizacji w roku 2017. Omówiono postępy we przygotowaniu i wdrażaniu projektów realizowanych w formule ZIT. Z przedstawionych analiz wynika, iż na koniec 2017 roku stopień wykorzystania alokacji dla projektów ZIT, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego osiągnie 58% przyznanej alokacji w RPOWŚ na lata 2014 – 2020, która wynosi 82,4 mln euro. Przewidywany stopień wykorzystania alokacji dla ZIT jest zgodny z oczekiwaniami Ministerstwa Rozwoju.  Osobnym punktem obrad była dyskusja nad wypracowaniem wspólnego stanowiska samorządów Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie współpracy z PGE S.A. przy realizacji projektów modernizacji oświetlenia ulicznego nakierowanych na zwiększenie efektywności energetycznej w KOF.

 

źródło: Urząd Miasta Kielce

 

Galeria zdjęć

Spotkanie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Spotkanie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Spotkanie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego