XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Data opublikowania: 14 marca 2017
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Dnia 10 marca 2017 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, podczas którego podsumowane zostały efekty wdrażania RPOWŚ 2007-2013, a członkom komitetu wręczono pamiątkowe listy w podziękowaniu za ich wieloletnią  pracę.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy społeczni i gospodarczy, jak również przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej oraz Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas obrad, którym przewodniczył Marek Szczepanik Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Komitet Monitorujący jednogłośnie zatwierdził uchwały dotyczące:

  • przyjęcia Protokołu z XXIX posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
  • przyjęcia Sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W trakcie posiedzenia Anna Kucharczyk, kierownik Oddziału Zarządzania RPO w Departamencie Polityki Regionalnej, przedstawiła zgromadzonym finalny poziom wdrażania RPOWŚ 2007-2013 oraz efekty jego realizacji.

Podsumowując XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego, Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej zaznaczył, iż zakańczając  poprzedni okres programowania jednocześnie intensywnie pracujemy nad obecnym rozdaniem, a już niebawem rozpoczną się negocjacje na kolejne lata. Zaznaczył także, iż perspektywa 2014-2020 jest trudniejsza od poprzedniej i wymaga jeszcze większej pracy i wysiłku ze strony Instytucji Zarządzającej jak i beneficjentów.

Galeria zdjęć

XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013