Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017, KAZACHSTAN

Data opublikowania: 17 marca 2017
Wizualizacja Expo 2017
Wizualizacja Expo 2017

W związku z udziałem Polski w Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 firmy z województwa świętokrzyskiego wpisujące się w tematykę Wystawy mogą wziąć udział w wyjazdowej misji gospodarczej organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Międzynarodowa Wystawa Astana EXPO 2017 zorganizowana zostanie w stolicy Kazachstanu w dniach 10 czerwca - 10 września 2017 r. Tematem przewodnim Wystawy jest „Energia Przyszłości”, w co wpisują się także następujące zagadnienia: redukcja emisji CO2, życie zgodnie z zasadami efektywności energetycznej, energia dla wszystkich. Udział Polski – jako jednego z ponad 100 państw i organizacji uczestniczących w wydarzeniu – stanowić będzie znakomitą okazję do promocji wizerunku Polski i województwa świętokrzyskiego oraz zaprezentowania naszego kraju jako istotnego partnera w światowej dyskusji na temat zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.

Misja wyjazdowa realizowana jest w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in,  Działanie 2.4 – „Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na lata 2014-2020.

Do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z realizacją polskiego programu gospodarczego zapraszamy w szczególności podmioty z następujących branż:

1. Odnawialne źródła energii (OZE)

  • energetyka wiatrowa;
  • technologie związane z przetwarzaniem biomasy i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego;
  • technologie solarne;
  • oprogramowanie do zarządzania OZE.

2. Energetyka tradycyjna

  • czyste technologie węglowe,
  • technologie wychwytywania, składowania CO2 (CCS),
  • digitalizacja rynku energii.

3. Maszyny i urządzenia górnicze

4. Inteligentne sieci energetyczne, efektywność energetyczna urządzeń

5. Budownictwo

  • efektywność energetyczna budynków;
  • rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

6. Branża uzdrowiskowa.

WAŻNE! Firmy muszą spełniać kryterium małego lub średniego przedsiębiorcy. Więcej informacji w załącznikach.

 

Galeria zdjęć

Wizualizacja Expo 2017

Załączone pliki: