Świętokrzyskie w Brukseli

Data opublikowania: 20 marca 2017
Świętokrzyskie w Brukseli
Świętokrzyskie w Brukseli

Rozwijanie przez Komisję Europejską mechanizmów wyrównywania szans rozwojowych wśród regionów UE po roku 2020, zacieśnienie bezpośredniej współpracy z Ambasadą RP w obszarze promocji województwa w Belgii oraz strategicznych działań Domu Polski Wschodniej -  Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach prowadził w Brukseli rozmowy m.in. z Janem Mikołajem Dzięciołowskim, członkiem Gabinetu Komisarz ds. rozwoju Regionalnego i Miast, oraz Arturem Orzechowskim, Ambasadorem RP w Królestwie Belgii.

W dniu 15 marca br.  Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej  UMWŚ spotkał się w Brukseli z Janem Mikołajem Dzięciołowskim, członkiem Gabinetu Komisarz ds. rozwoju Regionalnego i Miast, Coriny Cretu. Tematem rozmów było rozwijanie przez Komisję Europejską mechanizmów wyrównywania szans rozwojowych wśród regionów UE 2020+, w tym inicjatywy Lagging Regions. Realizowana w województwie świętokrzyskim wraz z Komisją Europejską inicjatywa,  okazała się dużym sukcesem wnosząć wysoką wartość dodaną w proces rozwoju gospodarczego naszego województwa oraz odbijając się szerokim echem w instytucjach europejskich w Brukseli. Celem realizacji przedsięwzięcia było zidentyfikowanie najważniejszych barier, które hamują rozwój gospodarczy regionów, a następnie opracowanie odpowiedniego planu działań, mających za zadanie przyspieszenie procesu wyrównywania różnic w poziomie rozwoju między regionami słabiej rozwiniętymi, a resztą Unii Europejskiej. W Polsce inicjatywa realizowana była w dwóch województwach: świętokrzyskim i podkarpackim.

Tego samego dnia Dyrektor Grzegorz Orawiec prowadził także rozmowę z Arturem Orzechowskim, Ambasadorem RP w Królestwie Belgii oraz Minister Joanną Doberszyc – Toulsaly, kierującą pracami Wydziału Politycznego i Ekonomicznego Ambasady. Głównymi wątkami spotkania były: rozwijanie promocji pro gospodarczej regionu na terenie Belgii, promocja potencjału świętokrzyskich produktów i usług, a także szerokich możliwości kooperacyjnych województwa skierowanych do partnerów zagranicznych. Jednym z tematów spotkania była także bardzo dobra współpraca operacyjna Ambasady RP z Biurem Regionalnym Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli, funkcjonującym w ramach Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ.

W dniu 16 marca, w siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, które tworzone jest przez pięć biur regionalnych z regionów wschodniej części Polski, odbyło się coroczne posiedzenie Grupy Roboczej DPW. Spotkanie jest kluczowym elementem zarządzania pracami biura w danym roku i służy wyznaczeniu kluczowych kierunków działań DPW, najistotniejszych z punktu widzenia zabiegania o interesy województw Polski Wschodniej w Brukseli.

W związku z zaplanowanymi na II połowę tego roku w Brukseli, konsultacjami europejskimi dotyczącymi kształtu, kluczowej dla Polski i polskich regionów, Polityki Spójności UE po roku 2020, Dom Polski Wschodniej będzie podejmował szereg bezpośrednich działań w zakresie zabiegania o strategiczny interes pięciu województw tworzących biuro. Jednym z wiodących tematów narady, było przyjęcie propozycji opracowanej przez Województwo Świętokrzyskie, dotyczącej realizacji dużego wydarzenia merytorycznego w Brukseli, którego celem jest przedstawienie wartości i znaczenia dla rozwoju gospodarczego regionów, Programu Rozwój Polski Wschodniej. Odbiorcą wydarzenia, planowanego na wrzesień 2017 r. będą kluczowi przedstawiciele instytucji i organów europejskich, posiadający realny wpływ na tworzenie nowego kształtu Polityki Spójności po roku 2020.

Polityka Spójności, na którą Unia Europejska przeznaczała dotąd 1/3 swojego budżetu, stanowi kluczowy element rozwoju regionalnego i spójności terytorialnej oraz daje możliwość wyrównywania różnic rozwojowych w ramach UE. Polityka Spójności w latach 2014-2020 to środki w wysokości 351,8 mld euro na inwestycje w europejskich regionach i miastach, a także na inwestycje w gospodarkę realną,  która ma na celu zwiększenie zatrudnienia i wzrostu gospodarczego w regionach, a także wyrównywanie różnic rozwojowych. Polityka ta ma szczególne, kluczowe znaczenie  dla regionów Europy Środkowo – Wschodniej, które są jej największymi beneficjantami.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Świętokrzyskie w Brukseli
Świętokrzyskie w Brukseli
Świętokrzyskie w Brukseli
Świętokrzyskie w Brukseli