Umowa na budowę obwodnicy Jędrzejowa podpisana

Data opublikowania: 20 marca 2017
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy

- Inwestycja jest jednym z najważniejszych zadań dla regionu, które znajduje się na liście Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – mówił marszałek Adam Jarubas, który razem z wicemarszałkiem Janem Maćkowiakiem 17 marca w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy na realizację budowy obwodnicy Jędrzejowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej.

Wartość robót budowlanych wraz z projektem to 19 791 000, 00 zł. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

- Gratuluję, że Jędrzejów po zakończeniu inwestycji będzie miał rozwiązany problem komunikacyjny w postaci obwodnic. To zadanie znajduje się na liście 13. priorytetowych inwestycji drogowych w regionie – dodał marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i podziękował staroście powiatu jędrzejowskiego oraz burmistrzowi Jędrzejowa.  

Projektowana obwodnica Jędrzejowa rozpoczyna się na drodze krajowej Nr 78 i biegnie nowym śladem, poza granicami miasta Jędrzejów, a następnie włącza się do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 768.

- Zbudujemy około 3 kilometry obwodnicy w systemie zaprojektuj – zbuduj. Droga w większości będzie biegła nowym śladem. Inwestycja jest potrzebna, ponieważ poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo. Dziękuję każdemu samorządowcowi, który zaangażował się w przygotowanie koncepcji oraz moim współpracownikom – mówił wicemarszałek Jan Maćkowiak.

W ramach inwestycji zaplanowano: wzmocnienie i budowę nowej konstrukcji nawierzchni jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem i nośności; budowę nowych odcinków drogi (obwodnica) oraz poszerzenie istniejącej nawierzchni o dwóch pasach ruchu, opaski asfaltowe i pobocze gruntowe 1,25m; budowę skrzyżowań typu rondo z drogą krajową i drogami wojewódzkimi; budowę dodatkowych pasów ruchu dla kierunku w lewo; budowę nowych zatok autobusowych i przebudowę istniejących; budowę ciągów pieszych; poprawę geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii, budowę i przebudowę zjazdów; budowę kanalizacji deszczowej; budowę oświetlenia; budowę urządzeń ochrony środowiska - przejść dla zwierząt.

Nowy układ komunikacyjny wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego na obwodnicę miasta. Spowoduje poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Wykonawcą inwestycji będzie: PRI „FART” Sp. z o. o. Kielce. Termin realizacji 30.09.2019

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy