O WSPIERANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PIŃCZOWIE

Data opublikowania: 13 kwietnia 2017
Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej

W budynku hali widowiskowo – sportowej w Pińczowie odbyło się III FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI pn. „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  - innowacyjność szansą dla rozwoju regionu Ponidzia”.

Do dyskusji w dniu 12.04.2017 r. zaproszeni byli przedstawiciele lokalnego biznesu, sektora bankowego, władz samorządu, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pińczowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie, przedstawiciele Zakładu Karnego w Pińczowie, oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

W rozmowach z przedsiębiorcami wziął udział Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, podczas których przedstawił możliwości wsparcia finansowego dla podmiotów gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz model współpracy szkół z przedsiębiorcami w ramach realizowanego projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”. 

Dodatkowo, wskazał na konieczność skutecznej promocji przedsiębiorczości, budowania silnej marki regionu Ponidzia, jak również zachęcał lokalnych przedsiębiorców do aktywnego uczestnictwa w międzynarodowych wydarzeniach biznesowych zaplanowanych w projekcie promocji gospodarczej, m.in. udział w zagranicznych misjach gospodarczych zarówno przyjazdowych jak i wyjazdowych, spotkaniach match-makingowych podczas imprez wystawienniczych, spotkaniach B2B oraz seminariach informacyjnych.

Spotkanie miało charakter praktycznej dyskusji na temat barier i perspektyw w rozwoju powiatu, nowych form wsparcia i instrumentów rynku pracy oraz dofinansowania w sektorze rolnym. Organizatorem Forum był Starosta Pińczowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Pińczowie.

Galeria zdjęć

Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
III FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Pińczowie
Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
III FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Pińczowie
Przemówienie Zbigniewa Kierkowskiego - starosty pińczowskiego
Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej
Przemówienie Grzegorza Orawca - dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej