Centrum Multimedialne WBP w Kielcach odpowiedzią na postęp

Data opublikowania: 14 kwietnia 2017
Podpisanie umowy na realizację projektu  „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”
Podpisanie umowy na realizację projektu  „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”

- Chcemy połączyć nasze bogate tradycje biblioteczne, w których zawierają się wyjątkowe starodruki, historia piśmiennictwa, drukarstwa, literatury z nowoczesnością i nowymi technologiami – mówił Andrzej Dąbrowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, który z marszałkiem Adamem Jarubasem i członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Markiem Szczepanikiem podpisali umowę na realizację projektu  „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”.

Projekt dotyczy inwestycji, której realizacja pozwoli na stworzenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach w celu zachowania dziedzictwa kulturowego, zwiększenia dostępu mieszkańcom do dóbr i e - kultury.

- Projekt jest kontynuacją naszych działań. Chcemy, aby biblioteka stała się także miejscem międzyszkolnej edukacji, uczyła kreatywności, czy podstaw projektowania w oparciu o robotykę. Takie zajęcia u nas będą mogły wypełnić lukę edukacyjną – mówił Andrzej Dąbrowski.

Projekt obejmuje:  rozbudowę istniejącego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, w celu stworzenia warunków do zwiększenia zasobów cyfrowych, udostępnianie zbiorów kultury i ochrony dorobku piśmienniczego w regionie oraz zakup wyposażenia teleinformatycznego, w celu usprawnienia wprowadzania starodruków, materiałów archiwalnych, audiowizualnych, muzealnych  i bibliotecznych zabytków zgromadzonych w regionie. Zakupione zostanie także wyposażenie do bezpiecznej archiwizacji dokumentów cyfrowych.   

Powierzchnia użytkowa budynku zostanie zwiększona do 1800 metrów kwadratowych.

- Inwestycja jest bardzo ciekawą ideą, która daje możliwości wielu nowych realizacji. Książka, którą znamy w tych zamierzenia jest ważna. Jednak istnieje grono użytkowników biblioteki, które korzysta z multimediów – mówił marszałek Adam Jarubas.

Przykładem na chętne korzystanie z nowych kanałów multimedialnych jest istniejąca  Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa założona w  2008 roku, która posiada ponad 30 tysięcy zbiorów. Każdego dnia odwiedza ją 2000 użytkowników.

Główne założenia projektu:
- rozbudowa serwerowni, jaj funkcji możliwości gromadzenia dużej ilości danych,
- rozbudowa pracowni digitalizacji,
- wydzielenie pracowni zarządzania portalami internetowymi: Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa, strona domowa WBP, „Przystań Kulturalna”, „Parnas” – blog literacki,
- utworzenie gabinetów: projekcyjnego, muzycznego, zintegrowanie w jednej przestrzeni zbiorów multimedialnych i tradycyjnych,
- stworzenie warunków do udostępniania zbiorów w coraz większym zakresie w nowych technologiach na komputer własny domowy, smartfon, przekazywanie bieżących informacji dla czytelników,
- stworzenie warunków do coraz większej udziału biblioteki w działalność edukacyjną o charakterze międzyszkolnym z wykorzystaniem nowych technologii oraz rozwijania kreatywności także w zakresie edukacji plastycznej (grafika komputerowa),
- zwiększenie powierzchni przeznaczonej na swobodny dostęp czytelników do zbiorów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość całkowita inwestycji: 15 089 916, 94 zł. Dofinansowanie z RPOWŚ: 12 071 933,55 zł, w tym:  11 317 437, 70 zł z UE  i 754 495,85 zł z budżetu państwa.


Przeczytaj też: Tradycje czytelnictwa buduje się w domach

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy na realizację projektu  „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”
Podpisanie umowy na realizację projektu  „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”
Przemawia Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Przemawia Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Podpisanie umowy na realizację projektu  „Rozwój zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Centrum Multimedialne”
Wizualizacja rozbudowanego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
Wizualizacja rozbudowanego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej