Na promowanie profilaktyki nowotworowej

Data opublikowania: 14 kwietnia 2017
Konferencja dot. podpisania umów na realizację projektów profilaktyki nowotworowej
Konferencja dot. podpisania umów na realizację projektów profilaktyki nowotworowej

Ponad 8 tysięcy mieszkańców województwa objętych zostanie kampaniami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki raka szyjki macicy oraz ponad 6 tys. osób – profilaktyki raka piersi, w ramach realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii projektów dotyczących profilaktyki nowotworowej. 8 projektów otrzymało w sumie ponad 7, 6 miliona złotych dofinansowania w ramach Poddziałania 8.2.2 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 20014 – 2020, a umowy na ich realizację podpisali w Świętokrzyskim Centrum Onkologii marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO. Efektem tych działań ma być większa liczba kobiet zgłaszających się na badania przesiewowe pod kątem obu nowotworów.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że profilaktyka jest jedyną drogą, która może prowadzić do poprawy wyników leczenia w onkologii. Pierwsze spotkania oraz badania rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja br.

- Celem projektu jest wykreowanie zwyczaju regularnego badania się kobiet. Przeprowadzone akcje mają zachęcić do robienia badań w zakresie wykrywalności raka piersi i raka szyjki macicy oraz podnieść świadomość kobiet oraz ich partnerów na temat chorób nowotworowych i zdrowego stylu życia – zaznaczył marszałek Adam Jarubas.

- Jest to zadanie, które dla nas jest wyzwaniem na wiele lat, dlatego bardzo się cieszymy, że mamy teraz materialne podstawy, by badania prowadzić w sposób skoordynowany, zgodnie z najwyższymi standardami wiedzy onkologicznej – mówi Stanisław Góźdź, dyrektor ŚCO. – Mamy nowoczesne Centrum Onkologii oraz znakomitych specjalistów, jednak brakuje nam jednego – świadomości naszego społeczeństwa, aby chciało dbać o swoje zdrowie. To jest największy i najtrudniejszy problem do rozwiązania – pacjent musi się zgłosić we wczesnym stopniu zaawansowania choroby nowotworowej. Dzisiaj niestety 75% pacjentów, których do nas trafia, to są osoby w 3. i 4. stopniu zaawansowania, ich szansa na wyleczenie z tego tylko względu maleje – zaznacza.

Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podkreślił, że ma absolutną pewność, ze ten projekt zostanie zrealizowany w sposób perfekcyjny ze względu na ogromne doświadczenie i potencjał, jaki udało się przez wiele lat zbudować i stworzyć Świętokrzyskiemu Centrom Onkologii, liderowi projektu. – Ten program jest ważnym krokiem, ponieważ zdrowie jest wartością najważniejszą – dodaje.

Ponad 8 tysięcy mieszkańców województwa objętych zostanie kampaniami informacyjnymi dotyczącymi profilaktyki raka szyjki macicy oraz ponad 6 tys. osób – profilaktyki raka piersi realizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z partnerami: Samodzielnym Publicznym Zespołem Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, Obwodem Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu, Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej W Krasocinie, Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Wodzisławiu za pośrednictwem których możliwe będzie dotarcie do wszystkich środowisk.

W ramach kampanii odbędą się seminaria edukacyjne, mające za zadanie podniesienie świadomości kobiet w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy. Spotkania będą organizowane także dla przedstawicieli JST, władz lokalnych, organizacji pozarządowych, parafii, NGO oraz lokalnych autorytetów w zakresie chorób nowotworowych oraz spotkania informacyjno-edukacyjne dla mężczyzn.

Ważnym element programu jest także  dostęp do badań mammograficznych i cytologicznych. Dlatego też poza cytomammobusem, który ŚCO już posiada będzie zakupiony cytobus, który wraz ze specjalistami będzie jeździł po województwie świętokrzyskim. Gminy odwiedzą lekarze ŚCO Małgorzata Biskup – koordynator projektu w zakresie raka piersi, Leszek Smorąg koordynator projektu w zakresie raka szyjki macicy oraz Dorota Węglińska – koordynator mobilnej pracowni badań diagnostycznej. Pierwsze spotkania oraz badania rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja br. i potrwają do końca 2019 roku.

Łączna kwota, na jaką zostały podpisane umowy o dofinansowanie to 8 569 419,55 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 7 624 347,55 zł.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Konferencja dot. podpisania umów na realizację projektów profilaktyki nowotworowej
Konferencja dot. podpisania umów na realizację projektów profilaktyki nowotworowej
Konferencja dot. podpisania umów na realizację projektów profilaktyki nowotworowej
Podpisanie umów
Podpisanie umów
Podpisanie umów
Podpisanie umów
Przemówienie Stanisława Góździa - dyr. Świętokrzyskiego Centrum Onkologii