Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zorganizował w marcu 2017 roku cztery szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów z powiatów: sandomierskiego, ostrowieckiego i opatowskiego.

Data opublikowania: 19 kwietnia 2017
Szkolenie dla beneficjentów zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
Szkolenie dla beneficjentów zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu

W szkoleniach, które odbyły się w Ostrowcu Św., Sandomierzu i Baćkowicach, uczestniczyło w sumie 80 osób.

Trzy szkolenia dotyczyły zasad przygotowania projektu edukacyjnego. Omówiono zasady wypełniania wniosku aplikacyjnego dla konkursów wspófinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wybrane zagadnienia dotyczących zasad konstruowania budżetu projektu. Czwarte szkolenie dotyczyło realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn, podczas którego omówiono zagadnienia związane z dostępnością projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób z niepełnosprawnościami (dostępność architektoniczna, cyfrowa i komunikacyjna), a także sposoby realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście standardu minimum.

Zapraszamy do „Punktów Informacyjnych” - dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Punkty Informacyjne” na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl :
•    Siedziba przy ul. Św. Leonarda 1 w Kielcach: 41 343-22-95; 41 340-30-25; 41 301 01 18
•    Siedziba przy ul. Mickiewicza 15 w Busku-Zdroju: 41 378-12-06; 41 370-97-17
•    Siedziba przy ul. Mickiewicza 34 w Sandomierzu: 15 832-33-54; 15 864-20-74

Galeria zdjęć

Szkolenie dla beneficjentów zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
Szkolenie dla beneficjentów zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu
Szkolenie dla beneficjentów zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu