CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY

Data opublikowania: 5 czerwca 2017
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY

W dniu 31 maja br. w podrzeszowskiej Jasionce  odbyła się konferencja  podsumowująca inicjatywę Catching – up Regions  „Regiony rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie”. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej i Banku Światowego, marszałkowie województw świętokrzyskiego i podkarpackiego - Adam Jarubas oraz Władysław Ortyl, ministrowie: Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja końcowa wspólnej inicjatywy Komisji Europejskiej i Banku Światowego to podsumowanie projektu gospodarczego: „Lagging Regions”. Dokument na jego realizację  podpisali w kwietniu 2016 roku: marszałek Adam Jarubas, Komisarz ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej Corina Creƫu oraz wiceministrowie Jerzy Kwieciński i Adam Hamryszczak. Projekt zakładał przeprowadzenie pilotażowych działań mających na celu przyśpieszenie rozwoju gospodarczego województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego.  Efekty projektu mają być wykorzystane w następnym okresie programowania tj. w latach 2020 – 2027.

Szczegóły podjętych działań zostały omówione podczas warsztatów tematycznych, które były poświęcone konkretnym działaniom podjętym w ramach realizowanego projektu.

Marek Szczepanik – Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zaprezentował korzyści oraz możliwości wynikające z ubiegania się o fundusze unijne, a także bariery utrudniające wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił innowacyjny mechanizm grantowy wspierający kształcenie i szkolenie zawodowe w województwie świętokrzyskim opracowany w ramach „Inicjatywy Lagging Regions”, którego celem jest poprawa zdolności systemu edukacji do reagowania na potrzeby rynku pracy w regionie. W ramach 3,5 rocznego projektu od września 2018 r. pięciuset uczniów z co najmniej kilku powiatów przejdzie szkolenie w firmach w wymiarze przekraczającym 30% minimalnej praktyki rocznej wymaganej w danym zawodzie.

Zadaniem każdego regionu w ramach projektu było przeprowadzenie diagnozy i wskazanie obszarów, gdzie niezbędne jest podjęcie działań pobudzających rozwój gospodarczy. W województwie świętokrzyskim zaplanowano cztery główne zadania:

- wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie systemu voucherów na usługi dla biznesu;

- łatwiejsze i szybsze wejścia w życie zawodowe;

- ułatwienia dla biznesu;

- wykorzystanie możliwości biznesowych dzięki efektywnemu planowaniu przestrzennemu.

Projekt ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego realizowany był przez Departament Polityki Regionalnej.

Galeria zdjęć

CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY
CATCHING-UP REGIONS – PODSUMOWANIE WSPÓLNEJ INICJATYWY