Wizyta Rady Dyrektorów SIPH w Odlewniach Polskich S.A. Starachowice

Data opublikowania: 6 czerwca 2017
Wizyta Rady Dyrektorów SIPH
Wizyta Rady Dyrektorów SIPH

W dniu 2 czerwca 2017 roku miała miejsce spotkanie Rady Dyrektorów SIPH w Odlewniach Polskich S.A. Starachowice, będących liderem w produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego.

Podczas spotkania wręczono certyfikaty przedstawicielom firm, które niedawno zostały przyjęte w poczet członków  do Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej: APR System Sp. z o.o. Zgórsko, Cerrad Sp. z o.o. Starachowice, Media System Kielce oraz Tevor Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna, oraz przybliżono przedmiot i zakres  działalności Odlewni Polskich S.A.

Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej: Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu, Zdzisław Kobierski – Z-ca Dyrektora oraz Sylwia Mucha – kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy. 

Dyrektor Grzegorz Orawiec zaprezentował korzyści płynące dla przedsiębiorców dzięki realizowanemu przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości projektowi promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego „Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy to do business in” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, a także szansę na dostosowanie programu nauczania do wymagań lokalnego rynku pracy i doposażenie placówek poprzez realizację projektu „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region” współfinansowanego z RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz planowany do realizacji projekt „Innowacja edukacja- nowe możliwości zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Po części konferencyjnej odbyło się zwiedzanie obiektów fabrycznych powiązane z prezentacją procesu technologicznego produkcji odlewów.

Galeria zdjęć

Wizyta Rady Dyrektorów SIPH
Wizyta Rady Dyrektorów SIPH
Wizyta Rady Dyrektorów SIPH
Wizyta Rady Dyrektorów SIPH
Wizyta Rady Dyrektorów SIPH
Wizyta Rady Dyrektorów SIPH