Stres i ból kręgosłupa, czyli co nam szkodzi w miejscu pracy i jak z tym walczyć – spotkanie informacyjne DW EFS dla autorów projektów

Data opublikowania: 9 czerwca 2017
- Uczestnicy spotkania informacyjnego organizowanego przez DWEFS w dn. 8.06.17
- Uczestnicy spotkania informacyjnego organizowanego przez DWEFS w dn. 8.06.17

Przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele placówek służby zdrowia – to uczestnicy spotkania informacyjnego, zorganizowanego przez Departament Wdrażania EFS w związku z ogłoszeniem konkursu na dofinansowanie projektów z Poddziałania 8.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej”.

To pierwszy tego typu konkurs, który ogłaszamy w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego – mówił, witając uczestników spotkania zastępca dyrektora DW EFS, Adam Żebrowski. – Bardzo liczymy na to, że skorzystają Państwo z możliwości, jakie daje to przedsięwzięcie, a są one naprawdę duże. Czekamy na wiele dobrych projektów, które zaowocują poprawą stanu zdrowia załóg Państwa firm i instytucji, przynosząc korzyść zarówno samym pracownikom, jak i pracodawcom.

Problemy zdrowotne, z jakimi borykają się mieszkańcy naszego województwa w związku z wykonywaną pracą, przedstawił dr Marek Grabski z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. – Wśród tzw. chorób zawodowych duży udział mają pylice, różnego rodzaju schorzenia skóry, przewlekłe choroby narządu głosu, a także układu ruchu - mówił, dodając, że w tym ostatnim przypadku aż 85 proc. pracowników w większym lub mniejszym stopniu odczuwa np. dolegliwości kręgosłupa.

W ciągu ostatnich 20 lat zapadalność na choroby zawodowe w woj. świętokrzyskim generalnie spadła, chociaż nie dotyczy to wszystkich przypadków. – Wyraźnie mniej jest pracowników, zagrożonych pyłami, nie zmienia się za to poziom zagrożenia wibracjami w środowisku pracy, podobnie jak substancjami chemicznymi i hałasem – mówił dr Marek Grabski.

Z ankiety, przeprowadzonej przez WOMP wynika, że ponad 85 proc pacjentów zauważyło u siebie poprawę stanu zdrowia po  zabiegach rehabilitacyjnych. Możliwości przeprowadzania tego typu terapii, jak również wielu innych, obejmujących np. ograniczenie obciążeń psychologicznych w miejscu pracy, będzie możliwe dzięki  projektom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego. Tytuł konkursu  „Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej” kryje w sobie moc możliwości poprawy szeroko rozumianego stanu zdrowia pracowników. Realizując projekty, będzie można prowadzić działania, mające na celu eliminowanie czynników ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy, a także dających możliwość przekwalifikowania osób długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na ich zdrowie. Dotowane przedsięwzięcia będą mogły zakładać na przykład pokrycie kosztów świadczeń medycznych dla pracowników, kompleksowe działania na rzecz walki ze stresem (w tym m. in. coaching, organizację siłowni czy zajęć relaksacyjnych).

Szczegóły, związane z możliwościami udziału w konkursie na dofinansowanie projektów, zaprezentowały uczestnikom spotkania przedstawicielki Departamentu Wdrażania EFS – Anna Pałys, Kamila Jacewicz-Marciniak i Katarzyna Kubicka. Osoby bardziej zainteresowane pogłębieniem wiedzy na temat konstrukcji projektu, w tym tworzenia budżetu, a także uzyskaniem szczegółowych konsultacji, będą mogły wziąć udział w warsztatach, organizowanych prze DW EFS jeszcze w czerwcu. O szczegółach poinformujemy w osobnym zaproszeniu, które ukaże się na stronie rpo-swietokrzyskie.pl.

Galeria zdjęć

Uczestnicy spotkania informacyjnego organizowanego przez DWEFS w dn. 8.06.17
Na pytania przedstawicieli mediów odpowiada Adam Żebrowski, zastępca dyrektora DWEFS
Spotkanie informacyjne otworzył Adam Żebrowski, zastępca dyrektora DWEFS
O zagrożeniach w miejscu pracy mówił dr Marek Grabski z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach
Uczestnicy spotkania informacyjnego organizowanego przez DWEFS w dn. 8.06.17
Anna Pałys z Oddziału Strategii DWEFS mówiła o możliwościach wsparcia pracowników w ramach RPO WŚ
Kamila Jacewicz-Marciniak, przewodnicząca KOP wyjaśniała zasady tworzenia wniosku o dofinansowanie projektu
Finanse w projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego przybliżyła Katarzyna Kubicka z Oddziału Rozliczeń i Płatności DW EFS

Załączone pliki: