11 milionów na zachowanie dziedzictwa kulturowego

Data opublikowania: 3 lipca 2017
Podpisanie umów na zachowanie dziedzictwa kulturowego
Podpisanie umów na zachowanie dziedzictwa kulturowego

23 projekty z zakresu kultury otrzymają ponad 11 milionów złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. W Parku Etnograficznym w Tokarni 30 czerwca marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik podpisali z wnioskodawcami umowy w ramach kolejnego konkursu z działania „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.

- Zauważyliśmy że mniejszym projektom trudno jest konkurować z dużymi wnioskami. W pierwszym naborze wiele bardzo ciekawych, lecz niewielkich inwestycji nie odniosło sukcesu. Stąd zdecydowaliśmy się wydzielić specjalną część środków na projekty, których wartość dofinansowania oscylowała wokół pół miliona złotych – mówił marszałek Adam Jarubas.

9 projektów dotyczy renowacji i konserwacji zabytkowych obiektów sakralnych, wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, w tym między innymi: - rewaloryzacja i ochrona Kolegiaty w Opatowie (wartość całkowita inwestycji: 624 918,91 PLN, w tym dofinansowanie RPO: 499 935,13 PLN), - rewitalizacja zabytkowego neogotyckiego kościoła pw. Św. Krzyża w Kielcach (wartość całkowita inwestycji: 666 000,00 PLN, w tym dofinansowanie RPO: 532 800,00 PLN).

Pozostałe projekty dotyczą w większości wsparcia obiektów instytucji kultury, w tym między innymi na terenie gmin: Opatów, Mirzec, Pierzchnica, Ruda Maleniecka, Działoszyce, Łączna, Ożarów, Ćmielów oraz Łubnice.

Muzeum Wsi Kieleckiej zrealizuje projekt „Rozwój zasobów niezbędnych do prowadzenia procesu udostępniania zbiorów” (wartość całkowita – 485 563,34 zł, w tym dofinansowanie – 296 075,21). – W ramach projektu zostanie zniesiona bariera informacyjna w obiektach w Parku Etnograficznym. Chcemy uzupełnić informacje w języku polskim, angielskim oraz w alfabecie Braille’a. Zmodernizujemy naszą stronę internetową, wdrożymy nowoczesny system obsługi biletowej. Chcemy także reaktywować nasz obiekt znajdujący się w Bodzentynie - Zagrodę Czernikiewiczów  – mówił Jakub Czaplarski, kierownik Parku Etnograficznego w Tokarni.

533 tysiące złotych dotacji otrzyma Samorządowa Instytucja Kultury Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Pieniądze przeznaczone są na stworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych w Maleńcu – to najwyżej oceniony projekt w tym konkursie.

Pół miliona złotych dotacji otrzyma Parafia św. Marcina Biskupa w Opatowie na projekt „Rewaloryzacja i ochrona  Kolegiaty w Opatowie – perły Ziemi Świętokrzyskiej”. Taka sama kwota trafi do samorządu opatowskiego na przebudowę i modernizację Opatowskiego Ośrodka Kultury, z myślą o adaptacji pomieszczeń na potrzeby biblioteki publicznej.

Dotacje trafią też m.in.  do parafii NMP w Piekoszowie (0,5 mln zł) na odnowienie elewacji zachodniej i wież miejscowego kościoła, do parafii św. Rocha w Mroczkowie (294 tys. zł) na renowację tamtejszego zabytkowego kościoła znajdującego się na Świętokrzyskim Szlaku Architektury Drewnianej i do gminy Chęciny (499 tys. zł) na stworzenie w tym mieście Szlaku Śladami Króla Łokietka.

Koszt całkowity wybranych projektów wynosi ponad 16 mln zł., w tym kwota dofinansowania z RPOWŚ - ponad 11 mln zł.

Dotychczas w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” rozstrzygnięto łącznie 4 konkursy, w tym 2  dotyczące Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI Góry Świętokrzyskie, OSI Obszar Uzdrowiskowy). W ramach rozstrzygniętych konkursów dofinansowaniem objętych zostało łącznie 34 projekty o wartości całkowitej ponad 146,3 mln zł. oraz dofinansowaniu przekraczającym 106,8 mln zł. (środki z EFRR: 100,4 mln PLN +  środki z budżetu państwa 6,4 mln PLN).

Kolejne konkursy:

Do 13 lipca wnioski można składać w ramach dwóch kolejnych konkursów w tym działaniu, dedykowanych dla OSI Góry Świętokrzyskie (dostępna alokacja: 16,1 mln PLN) oraz OSI Obszar Uzdrowiskowy (dostępna alokacja: 10,7 mln PLN).

Natomiast na III kwartał tego roku zaplanowany został kolejny, ostatni już konkurs w ramach działania 4.4. Szacunkowa kwota alokacji przewidziana na konkurs wynosi ok. 25 mln PLN.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Podpisanie umów na zachowanie dziedzictwa kulturowego
Podpisanie umów na zachowanie dziedzictwa kulturowego
Podpisanie umów na zachowanie dziedzictwa kulturowego
Podpisanie umów na zachowanie dziedzictwa kulturowego
Podpisanie umów na zachowanie dziedzictwa kulturowego
Podpisanie umów na zachowanie dziedzictwa kulturowego
Podpisanie umów na zachowanie dziedzictwa kulturowego