Miliony na wsparcie świętokrzyskich firm

Data opublikowania: 3 lipca 2017
Przemówienie Arkadiusza Piecyka - dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Przemówienie Arkadiusza Piecyka - dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

Prawie 250 milionów złotych -  to wartość projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”,  którego celem jest wsparcie działalności i rozwoju mikro, małych i średnich firm w regionie. Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik podpisali 30 czerwca umowę z członkiem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Przemysławem Cieszyński i dyrektorem zarządzającym pionem funduszy europejskich BGK Patrycją Wolińską-Bartkiewicz.

Dzięki projektowi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa świętokrzyskiego będą mogły korzystać z preferencyjnych pożyczek i poręczeń na rozwijanie i prowadzenie swojej działalności gospodarczej.

- Umowa powierza zarządzanie pieniędzmi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Bank będzie wybierał operatorów, którzy następnie udzielą dotacji  - wyjaśnia Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.   

Dzięki realizacji projektu ma nastąpić m.in.

-    wzrost liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1924, w tym liczby przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje – 1924,
-    liczba wspartych funduszy pożyczkowych – 5,
-    liczba wspartych funduszy poręczeniowych – 2,
-    wzrost inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje)  – 7 500 000,00 PLN.

Przykładowo Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach będzie wspierał start-upy i nowe przedsiębiorstwa. – Nasze działanie jest skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy. Dla jednej osoby, która chce założyć działalność gospodarczą będzie wsparcie w wysokości maksymalnie 100 tysięcy złotych. Projekt jest przeznaczony dla 450 nowych podmiotów. Dzięki niemu ma powstać 500 nowych miejsc pracy w województwie świętokrzyskim – mówił Arkadiusz Piecyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Realizacja projektu „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego” przyczyni się do bezpośredniego wsparcia działalności MŚP na wczesnym etapie ich funkcjonowania, jak i w późniejszym okresie działalności na rynku. Pieniądze z projektu mają wpływać podniesienie poziomu innowacyjności istniejących przedsiębiorstw, przyczynić się do wprowadzania przez firmy nowych produktów i usług, a także do zwiększenia liczby nowych miejsc pracy.

- Kwota prawie 250 milionów złotych będzie w obiegu na terenie województwa świętokrzyskiego i będzie zasilać przedsiębiorców, którzy chcą tutaj rozwijać swoje firmy i tworzyć miejsca pracy – mówił marszałek Adam Jarubas.

Wartość całkowita projektu to 245 mln zł 647 tys. zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 to 208 mln 800 tys. zł (85 %). Okres realizacji projektu: 01.07.2017r. – 31.12.2023r.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Przemówienie Arkadiusza Piecyka - dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Przemówienie Arkadiusza Piecyka - dyr. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Podpisanie umowy z BGK
Podpisanie umowy z BGK
Podpisanie umowy z BGK
Przemówienie Marka Szczepanika - członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
Miliony na wsparcie świętokrzyskich firm
Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Marek Szczepanik - członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego