Kolejny konkurs umożliwiający wsparcie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich - zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów

Data opublikowania: 10 lipca 2017
Kolejny konkurs umożliwiający wsparcie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich - zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów
Kolejny konkurs umożliwiający wsparcie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich - zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na warsztaty dotyczące prawidłowego tworzenia projektów ze sfery edukacji przedszkolnej, w związku z konkursem z Poddziałania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej” RPOWŚ 2014-2020. 

Bieżący „przedszkolny” konkurs dedykowany jest wybranym obszarom wiejskim o najgorszym dostępie do usług publicznych (tzw. Obszar Strategicznej Interwencji). Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług tworzą następujące gminy:

 • w powiecie buskim, gminy: Wiślica, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno;
 • w powiecie jędrzejowskim, gminy: Słupia Jędrzejowska, Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław;
 • w powiecie kazimierskim, gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec;
 • w powiecie kieleckim, gminy: Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn;
 • w powiecie koneckim, gminy: Gowarczów, Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka;
 • w powiecie opatowskim, gminy: Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie, Tarłów;
 • w powiecie ostrowieckim, gminy: Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów, Waśniów;
 • w powiecie pińczowskim, gminy: Michałów, Działoszyce, Złota;
 • w powiecie sandomierskim, gminy: Klimontów, Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Dwikozy, Wilczyce;
 • w powiecie skarżyskim, gmina: Bliżyn;
 • w powiecie starachowickim, gminy: Mirzec, Wąchock;
 • w powiecie staszowskim, gminy: Szydłów, Osiek, Oleśnica;
 • w powiecie włoszczowskim, gminy: Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew.

Konkurs umożliwia zakładanie nowych przedszkoli oraz zwiększenie liczby miejsc w już istniejących placówkach. W ramach projektów możliwe jest m.in. finansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych przedszkoli lub nowoutworzonych miejsc w istniejących placówkach, ponadto zakupy nowoczesnego wyposażenia, np. zabawek edukacyjnych czy materiałów dydaktycznych. Dzieci, w tym szczególnie te ze specjalnymi potrzebami (np. z niepełnosprawnościami) oprócz codziennej opieki pedagogicznej mogą skorzystać z różnego rodzaju zajęć wspierających ich rozwój. Na konkurs przeznaczono 10 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu będzie prowadzony przez DW EFS od 31 lipca 2017 r. do 11 sierpnia 2017 r. Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020.   

Warsztaty odbędą się 18 lipca 2017 r., w godz. 9.00 – 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 53 (V piętro).

Formuła warsztatów przewiduje pracę z przykładowym projektem ze sfery edukacji przedszkolnej (Poddziałanie 8.3.1), który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wcielić się w role ekspertów, oceniających projekty i z tej perspektywy przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak: opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań, harmonogram oraz budżet projektu. Warsztaty będą również okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących szczegółowych zapisów regulaminu konkursu oraz zasad tworzenia budżetu projektu. Specjaliści z Departamentu Wdrażania EFS przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy projektów ocenionych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów z Poddziałania  8.3.1 RPOWŚ 2014-2020.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 14.07.2017 r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji, kontakt telefoniczny.

Dodatkowo w przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.