Zapraszamy na spotkanie informacyjno-warsztatowe dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie na dofinansowanie usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Data opublikowania: 11 lipca 2017
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach RPOWŚ 2014-2020
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów w ramach RPOWŚ 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno-warsztatowym nt. możliwości tworzenia projektów ze sfery włączenia społecznego w konkursie z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 21 lipca w godzinach 9–14 w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro). Program przewiduje między innymi prezentację możliwości finansowania projektów, ukierunkowanych na profilaktykę społeczną dla dzieci, wsparcie prawidłowego funkcjonowania rodzin oraz pieczy zastępczej, a także procesu usamodzielniania się i integracji ze środowiskiem oraz wspierania opieki nad osobami niesamodzielnymi. Pracownicy DW EFS szczegółowo omówią kryteria naboru i oceny, przykłady błędnych oraz prawidłowych zapisów we wnioskach o dofinansowanie projektów, ponadto zasady kwalifikowalności wydatków oraz najważniejsze informacje nt. pracy z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych EFS.

Formuła spotkania przewiduje pracę z przykładowym projektem, który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu. Spotkanie będzie również okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących zapisów regulaminu konkursu.

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu można składać jedynie w ramach partnerstw, złożonych min. ze starostw powiatowych, urzędów gmin oraz organizacji pozarządowych, działających w sferze pomocy społecznej.

Kwota, przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 27 mln zł.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu informacyjnym przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji, tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania projektów dostępne są na portalu RPOWŚ 2014-2020 (www.rpo-swietokrzyskie.pl).