Zmodernizują oczyszczalnię ścieków w Daleszycach

Data opublikowania: 7 sierpnia 2017
Podpisanie pre-umowy
Podpisanie pre-umowy

W Daleszycach, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek podpisał pre-umowę z burmistrzem Dariuszem Meresińskim na realizację projektu związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków w Daleszycach.

Umowa z gminą Daleszyce dotyczy projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach”. Projekt o wartości ponad 10 mln złotych otrzyma prawie 6 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”. Inwestycja uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy poprzez zwiększenie przepustowości oczyszczalni (do 950 m³ na dobę) i poprawę standardów jakościowych funkcjonowania systemu.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Podpisanie pre-umowy
Podpisanie pre-umowy
Podpisanie pre-umowy