„LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Data opublikowania: 1 września 2017
Przemówienie Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Przemówienie Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

W siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Białe Ługi” marszałek Adam Jarubas uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów z uczestnikami projektu pn. „LGD - owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu to ponad 4, 7 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego to ponad 4, 6 mln zł. Projekt realizowany będzie przez 14 Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego, a jego Liderem jest Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry” w Bielinach.

- Życzę, aby wszystkie projekty, które z przedsiębiorczym entuzjazmem Państwo zgłosiliście, udało się z powodzeniem zrealizować. Cieszy fakt, że w naszym regionie powstanie 140 nowych firm - mówił marszałek Adam Jarubas.

Celem Projektu jest pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz osoby odchodzące z rolnictwa, na obszarze gmin województwa świętokrzyskiego objętych działalnością Lokalnych Grup Działania. Formy wsparcia przewidziane w projekcie to m. in. szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe.

W ramach projektu zostanie przyznanych 140 dotacji po 21 000 zł, co łącznie daje kwotę 2 940 000 zł oraz zostanie przyznane wsparcie pomostowe w wysokości 1100 zł miesięcznie przez pierwszych 6 miesięcy działania firmy.

 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Przemówienie Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Przemówienie Adama Jarubasa - Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Uczestnicy spotkania
Podpisanie umów
Podpisanie umów