Ponad 4,7 mln złotych dla 140 podmiotów - na pobudzenie przedsiębiorczości

Data opublikowania: 11 września 2017
Uroczyste podpisanie umowy
Uroczyste podpisanie umowy

14 lokalnych grup działania z województwa świętokrzyskiego realizuje projekt pn. LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Przebywający z wizytą w powiecie jędrzejowskim marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, spotkał się z przedstawicielami LGD-ów i beneficjentami projektu.

Projekt realizowany będzie przez 14 Lokalnych Grup Działania z województwa świętokrzyskiego, a jego liderem jest Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry” w Bielinach. Jego celem jest pobudzenie przedsiębiorczości poprzez zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo oraz osoby odchodzące z rolnictwa, na obszarze gmin województwa świętokrzyskiego objętych działalnością Lokalnych Grup Działania. Formy wsparcia przewidziane w projekcie to m. in. szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. doradztwo grupowe i indywidualne z zakresu zakładania działalności gospodarczej, wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe.

- Cieszymy się, że biorą państwo sprawy w swoje ręce, że nie boicie się wziąć odpowiedzialności na siebie i pomóc w rozwoju regionu. Bardzo rzadko zdarza się, aby aż tak wiele podmiotów wspólnie realizowało jeden program. Chcę abyście mieli świadomość, że w razie wątpliwości jesteśmy do waszej dyspozycji jako samorząd województwa. Dziękuję również samorządom za wspieranie tego ważnego projektu - mówił w Pińczowie marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Wartość projektu to ponad 4,7 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego to ponad 4,6 mln zł. W ramach projektu zostanie przyznanych 140 dotacji po 21 000 zł, co łącznie daje kwotę 2 940 000 zł oraz zostanie przyznane wsparcie pomostowe w wysokości 1100 zł miesięcznie przez pierwszych 6 miesięcy działania firmy.

W podpisaniu umów oprócz marszałka Adama Jarubasa uczestniczyli również radna Sejmiku Województwa Bogusława Wypych oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, Arkadiusz Piecyk.

- Podejmujecie się państwo niesamowitego wyzwania. Dziękuję, że samorząd województwa zdecydował się przeznaczyć aż 38 mln euro w tej perspektywie na projekty w ramach tych działań, bo to bardzo duży potencjał dla naszych przedsiębiorców. Nasze badania pokazują, że przeżywalność firm powstających w ramach takich projektów jest bardzo duża i po dwóch latach wynosi ponad 80%. Bardzo istotne w tym projekcie jest również wsparcie pomostowe - mówił Arkadiusz Piecyk.

Następnym punktem wizyty marszałka w powiecie jędrzejowskim była gmina Nagłowice, gdzie marszałek odwiedził Szkołę Podstawową w Warzynie oraz Szkołę Podstawową w Nagłowicach. Marszałek spotka się dziś także z mieszkańcami, radnymi i sołtysami z terenu gminy. W Szkole Podstawowej w Oksie, mowa będzie o realizowanym przez Szkołę projekcie pn. „Polska Cyfrowa” – Internet szerokopasmowy. Marszałek spotka się także z mieszkańcami, radnymi, sołtysami z terenu gminy Oksa.

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Uroczyste podpisanie umowy
Uroczystośc odbyła sie w starostwie powiatowym w Jędrzejowie
Uroczyste podpisanie umowy