Spotkanie eksperckie w ramach projektu ENERSELVES programu Interreg Europe

Data opublikowania: 13 września 2017
Spotkanie w należącym do Politechniki Świętokrzyskiej budynku ENERGIS
Spotkanie w należącym do Politechniki Świętokrzyskiej budynku ENERGIS

Eksperci z Malty, Szwecji, Włoch i Hiszpanii odwiedzili województwo świętokrzyskie w celu wymiany doświadczeń związanych z energooszczędnością w budynkach użyteczności publicznej, a także odnawialnymi źródłami energii. Spotkanie w Polsce jest już czwartym międzyregionalnym wydarzeniem w ramach międzynarodowego projektu ENERSELVES programu Interreg Europe realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Spotkanie odbyło się w budynku ENERGIS należącym do Politechniki Świętokrzyskiej, który wpisuje się w tematykę projektu, ponieważ jest obiektem samowystarczalnym energetycznie. Spotkanie otworzył Grzegorz Gałuszka, Przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Następnie prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski, Kierownik Katedry Fizyki Budowli i Energii Odnawialnej omówił funkcjonowanie budynku ENERGIS, a także dokonał praktycznej prezentacji instalacji w budynku.

W spotkaniu uczestniczyli świętokrzyscy przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w misji wyjazdowej na Wystawę Światową ASTANA EXPO. Mieli okazję podzielić się doświadczeniami w ramach działalności swoich firm, a także zaprezentować ich działalność. Marek Popowicz z firmy ECO VOLTAIKA zaprezentował samochód energooszczędny z zamontowanymi na dachu panelami fotowoltaicznymi. Pokazał również innowacyjne instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii do celów użytkowych. Swoją szeroką ofertę i innowacyjne rozwiązania technologiczne zaprezentowali również: Sylwia Stelmaszczyk z firmy Ekoenergia Polska, Łukasz Kalina z EnerkoEnergy z firmy Eko Palnik, Łukasz Koziołek z 4Industry, Paweł Woyczyński z BikoSerwis, a także Katarzyna Ambroż z firmy Eko Palnik.

Jednym z punktów programu spotkania eksperckiego była prezentacja Michała Zatorskiego z Akademii Przedsiębiorczości w Skarżysku Kamiennej, który opowiedział o konieczności profesjonalnego szkolenia kadr w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w województwie świętokrzyskim. Okazało się, że niektóre z firm, tak jak np. Enerko Energy w 90% zatrudniają absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej.

Wizyta ekspertów zagranicznych zakończy się wizytą w Busku-Zdroju i Kazimierzy Wielkiej, gdzie goście zagraniczni będą mieli okazję zobaczyć kotły kogeneracyjne i zapoznać się z efektami termomodernizacji budynków uzdrowiskowych. Dodatkowo goście odwiedzą powiat kazimierski, gdzie dzięki nowo odkrytym gorącym źródłom ogrzewana jest szkoła w Cudzynowicach.

Galeria zdjęć

Spotkanie w należącym do Politechniki Świętokrzyskiej budynku ENERGIS
Spotkanie w należącym do Politechniki Świętokrzyskiej budynku ENERGIS
Spotkanie eksperckie w ramach projektu ENERSELVES programu Interreg Europe
Spotkanie eksperckie w ramach projektu ENERSELVES programu Interreg Europe