Z wizytą w gminie Nowy Korczyn

Data opublikowania: 14 września 2017
Marszałek odwiedził placówki oświatowe na terenie gminy
Marszałek odwiedził placówki oświatowe na terenie gminy

Udziałem w sesji Rady Gminy marszałek Adam Jarubas rozpoczął wizytę w Gminie Nowy Korczyn. Następnie odwiedził Szkołę Podstawową w Starym Korczynie oraz Zespół Szkół w Nowym Korczynie, gdzie zapoznał się z postępem prac przy realizacji projektu pn. „Kompleksowa poprawa bazy dydaktycznej i sportowej w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nowy Korczyn”. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 1, 3 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Marszałek odwiedził także Punkt Przedszkolny w Brzostkowie, który powstał dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Osi 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, poddziałanie „Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej”. Zapoznał się również z postępem prac przy realizowanych przez gminę projektów w ramach PROW 2014 – 2020 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górnowola oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn. Gm. Nowy Korczyn” oraz „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”.

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Marszałek odwiedził placówki oświatowe na terenie gminy
Wizyta w gminie Nowy Korczyn
Marszałek zapoznał się z inwestycjami realizowanymi na terenie gminy
Marszałek zapoznał się z inwestycjami realizowanymi na terenie gminy