Obradowały Władze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

Data opublikowania: 14 września 2017
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF

We wtorek 12 września 2017 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF poświęcone omówieniu stanu realizacji instrumentu ZIT w województwie świętokrzyskim.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele poszczególnych Gmin wchodzących w skład ZIT KOF, pracownicy Biura ZIT oraz przedstawiciele Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach. Wśród gości przybyłych na spotkanie był także Senator RP Krzysztof Słoń.

Podczas spotkania podjęto jednogłośnie dwie Uchwały: Uchwałę nr II/2017 w sprawie zmiany w składzie członkowskim Rady Programowej utworzonej w strukturach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Uchwałę nr III/2017 w sprawie rozszerzenia Szczegółowej listy projektów strategicznych realizowanych w formule ZIT w trybie pozakonkursowym, stanowiącej Załącznik Nr 1 do „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020”.

Omówiono również stopień zaawansowania projektów realizowanych w formule ZIT przez poszczególne samorządy Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz działania, jakie należy podjąć w celu przyśpieszenia kontraktacji i wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Uzgodniono, iż cele założone przez Instytucję Pośredniczącą ZIT na III i IV kwartał br. zostaną zrealizowane.

Galeria zdjęć

Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF
Wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i Rady Programowej ZIT KOF